Občianska konzervatívna strana (OKS) prijala so znepokojením informácie že ministerstvo financií navrhuje ako jednu z alternatív krytia schodku Sociálnej poisťovne zmenu výšky príspevku poistenca do druhého piliera dôchodkového poistenia z 9% na 6% čím by sa zvýšila váha štátneho piliera na úkor súkromného.

OKS považuje takéto plány za mimoriadne nebezpečné pre Slovensko a to z viacerých dôvodov.

Je podozrenie že pôjde o protiústavný zákon pretože do dôchodkového systému vnesie podobnú neprípustnú právnu neistotu akou bolo napríklad aj prehodnotenie invalidných dôchodkov o ktorom Ústavný súd SR už rozhodol že bolo protiústavné.

Vyvolá to nedôveru občanov k akýmkoľvek systémom kapitálového dôchodkového poistenia pokiaľ si štát ponechá možnosť meniť jeho parametre v neprospech poistencov a tým úplne znemožní postupnú transformáciu dôchodkového systému na plne sporivý systém ktorý bude aj do budúcnosti s ohľadom na demografický vývoj udržateľný.

Môže to vyvolať nedôveru investorov nielen v tejto oblasti ale vo všeobecnosti čo môže viesť k preradeniu Slovenskej republiky až do skupiny investične rizikových krajín. Dôsledkom by bolo spomalenie až zastavenie akýchkoľvek serióznych zahraničných investícií a tým aj zastavenie poklesu nezamestnanosti a spomalenie hospodárskeho rastu. Možné sú aj medzinárodné žaloby na Slovenskú republiku zo strany už fungujúcich dôchodkových správcovských spoločností z titulu poškodzovania investorov.

Slovensko má z minulosti trpkú skúsenosť s podobnými zásahmi kedy v 50. rokoch minulého storočia komunistický režim zo dňa na deň ožobráčil mnoho občanov tým že zrušil všetky dôchodkové a penzijné fondy. Preto je potrebné akékoľvek zásahy do dôchodkového systému pripravovať dlhodobo s veľkou mierou opatrnosti a akceptácie verejnosťou nie ako havarijné riešenia pre sanovanie schodku Sociálnej poisťovne spôsobených zablokovaním zdrojov financovania tohto schodku akým je napríklad privatizácia.

OKS preto vyzýva ministra financií SR aby tento návrh nepredkladal vláde SR na prerokovanie a aby sa zdržal zásahov do dôchodkového systému ktoré by mohli veľmi vážne uškodiť nielen ekonomike Slovenskej republiky ale všetkým jej občanom.

Comments

Komentáre


Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.