Vyhlásenie Republikovej rady OKS

Republiková rada OKS na svojom zasadaní v Topoľčiankach dňa 24. februára 2007 hodnotila činnosť vlády Róberta Fica od volieb v roku 2006 ako vnútropolitickú a zahraničnopolitickú deštrukciu ponovembrového smerovania Slovenskej republiky a pokus o zasahovanie do práv občanov.

Vláda Róberta Fica obmedzuje občanovi možnosť rozhodovania ako to ukazuje návrh na zrušenie slobodného výberu zdravotnej poisťovne ako aj pripravovaná novela zákonníka práce proti ktorým pripravila OKS hromadné pripomienky.

Vnútropoliticky charakterizuje činnosť vlády utajovanie informácií sklon k centralizácii a k represívnym metódam zanedbávanie vzdelanosti a kultúrnosti tolerovanie fašistickej a komunistickej minulosti Slovenska skryté a otvorené formy nacionalizmu.

Vláda Róberta Fica sa stáva nespoľahlivým a nečitateľným ekonomickým partnerom porušujúcim prijaté záväzky. Jej zahraničnopolitická orientácia trpí rozdvojenosťou medzi medzinárodnými záväzkami v rámci EU a NATO a hodnotovou orientáciou na neomarxistické autokratické a diktátorske režimy „bojujúce proti imperializmu“.

Vláda Róberta Fica má po necelom roku vládnutia jasné kontúry. Vnútropoliticky sú dôsledky jej vládnutia namierené proti vlastným občanom a medzinárodne sa dostáva do príkreho rozporu s vitálnymi záujmami Slovenskej republiky. OKS je presvedčená že proti vláde Róberta Fica presadzujúcej návrat k riešeniam ktoré sú v civilizovanom svete minulosťou treba postaviť jasnú alternatívu otvárajúcu Slovensku cestu do budúcnosti.

V Topoľčiankach 24.2.2007

Comments

Komentáre