Vyhlásenie snemu OKS

Republikový snem Občianskej konzervatívnej strany odsúdil politiku vládnej koalície poškodzujúcu občanov Slovenskej republiky a jej medzinárodné postavenie. Nekoncepčnosť nárazovitosťosť chaotickosť a kampaňovitosť činnosti vládnej koalície podrýva právny štát ústavnosť a zákonnosť vedie k strate dôveryhodnosti u investorov podrýva stabilitu slovenskej koruny deštruuje sociálny dôchodkový a zdravotný systém slobodný prístup občanov k informáciám a zakrýva pred občanmi negatívne dopady prijatia eura.

Vláda vedie boj proti zdravotným poisťovniam dôchodkovým správcovským spoločnostiam médiám a mimovládnym organizáciám opúšťa pôdu ústavnosti v prípade vyvlastňovania súkromného majetku pri výstavbe diaľnic a pripravuje vyvlastňovanie ďalších vlastníkov pôdy pod nemovitosťami rozhodla sa nepriamo zdaniť všetkých občanov v prípade koncesionárskych poplatkov zatiaľ čo STV je politicky zneužívaná.

V dôsledku zahraničnej politiky koketujúcej s autokratickými režimami s ruskou a čínskou politikou politikou ktorej súčasťou je vulgárny nacionalizmus nadväzovanie na tradície komunistického režimu a na repertoár všeslovanskej idey zdedený z devätnásteho storočia a z čias internacionalistickej politiky ZSSR stráca Slovenská republika medzinárodné postavenie v rámci EU a NATO a prestáva byť dôveryhodným spojencom čím vedie Slovensko v čase rastúcej polarizácie sveta na neistú pôdu trasoviska.

OKS vidí východisko len v jasnej a dôslednej opozičnej politike ako jedinej alternatíve súčasnej vládnej koalície a v opozičnej spolupráci ktorá netancuje na Ficovu Slotovu a Mečiarovu píšťalu.

Comments

Komentáre