Európska integrácia bola založená na myšlienke dobrovoľnej spolupráce suverénnych štátov s cieľom vytvoriť priestor slobodného pohybu tovaru služieb kapitálu a pracovnej sily. V súčasnej EÚ však dochádza k nahrádzaniu dobrovoľnej spolupráce politickou centralizáciou. Miesto ochrany slobodného celoeurópskeho trhu produkuje EÚ stále viac nezmyselných regulácii zväzujúcich hospodárstvo v európskych krajinách. Tendencie k vytváraniu európskeho superštátu sú stále zjavnejšie.

Takéto smerovanie je pre OKS neprijateľné. Naše výhrady k súčasnej podobe EÚ a našu predstavu o žiadúcom vývoji v EÚ ponúkame v tomto volebnom programe. Vo voľbách do Európskeho parlamentu sa s ním uchádzame o podporu tých voličov ktorí nie sú spokojní so súčasnou podobou EÚ a podporujú jej zásadné zmeny. OKS chce v Európskom parlamente presadzovať názory tých občanov SR ktorí sú presvedčení že EÚ potrebuje menej centralizmu a protekcionizmu menej socialistických regulácií menej byrokracie a viac slobody a trhu a má zostať spoločenstvom dobrovoľne spolupracujúcich suverénnych krajín.

OKS bude Európskom parlamente zastupovať ľudí ktorí:

Obsah

I. OKS a usporiadanie EÚ

II. OKS a regulácia ekonomického prostredia v EÚ

III. OKS a riziká zavedenia eura na Slovensku

IV. OKS a poľnohospodárska politika EÚ

V. OKS a regionálna politika EÚ

VI. OKS a enviromentálna politika EÚ

VII. OKS a zahraničná a bezpečnostná politika EÚ

Na stiahnutie:

ÁNO európskej slobode NIE európskej byrokracii! – volebný program OKS pre voľby do Európskeho parlamentu 2004 (RTF)

Comments

Komentáre