ImagePeter Schutz položil v SME (Schröderova pravda 23. 4.) Mikulášovi Dzurindovi a Ivanovi Miklošovi otázku či sú ochotní v záujme uchránenia nižšej sadzby priamych daní obetovať príjmy Slovenska z fondov Európskej únie čím sa predstavitelia niektorých krajín EÚ vyhrážajú. Odpoveď je úplne jednoznačná: Slovensko by si do výšky daní od EÚ nemalo nechať hovoriť bez ohľadu na možné dôsledky.

Zároveň by sme však vraj mali podporovať odstránenie prerozdeľovania zdrojov medzi členskými krajinami EÚ prostredníctvom rozpočtu a fondov EÚ bez ohľadu na to či majú európski socialisti problém s výškou našich daní alebo nie. Ak kritizujeme vysokú mieru prerozdeľovania prostredníctvom verejných rozpočtov na Slovensku mali by sme sa rovnako stavať aj k prerozdeľovaniu na úrovni EÚ.

Štát by nemal zasahovať do hospodárstva a spoločnosti v takom rozsahu ako dnes a jeho pôsobnosť by sa mala zredukovať iba na základné funkcie ktoré mu prináležia. Ak nechceme mať jednu tvár pre národnú a druhú pre európsku úroveň musíme už z princípu odmietnuť masívne a neefektívne prerozdeľovanie zdrojov prostredníctvom spoločnej poľnohospodárskej politiky a všetkých fondov EÚ. Odpoveď na otázku ktorú formuloval Peter Schutz by nemala zaznieť iba od vlády ale od všetkých politických strán ktoré sa zúčastnia na júnových voľbách do Európskeho parlamentu. Jasné stanoviská k základným problémom usporiadania a fungovania únie by mali byť rozhodujúce ale zatiaľ ich väčšina kandidujúcich strán nesformulovala.

Otázok na ktoré by voliči mali dostať odpoveď je viac: Súhlasíme s návrhom európskej ústavy ktorá EÚ posúva k superštátu? Súhlasíme s upevňovaním centralizácie prenášaním ďalších kompetencií na úroveň EÚ a nahrádzaním konsenzuálneho rozhodovania väčšinovým hlasovaním? Je pre nás prijateľné aby o tom čoho sa koľko vyrobí a čo má koľko stáť v prípade niektorých produktov namiesto trhu rozhodovali bruselskí byrokrati? Sme ochotní trpne sa prispôsobiť všetkým tým nezmyslom typu „celoeurópskych noriem“ na zakrivenie banánov veľkosť broskýň alebo tvar uhoriek? Sme pripravení za žiadnych okolností neustúpiť tlakom na harmonizáciu daňovej sociálnej dôchodkovej zdravotníckej a ďalších politík aj zoči-voči tlaku väčšiny?

Sme ochotní pripustiť že existuje hranica narastania centralizácie EÚ po ktorej prekročení je potrebné postaviť si otázku či je pre Slovensko správne zotrvať v EÚ? Inak povedané sme odhodlaní dôsledne presadzovať znižovanie miery centralizácie a odbúravanie socialistických regulácií v únii aj za cenu že nás časť ostatných členov začne považovať za „tŕň v zadku“?

V stave v akom sa dnes únia nachádza je to potrebné a správne. V tomto zápase iste nájdeme spojencov i v Európskom parlamente.

Bude korektné ak všetky kandidujúce subjekty sformulujú jasné odpovede na európske otázky a umožnia voličom rozhodnúť sa podľa toho akú predstavu o Európskej únii im ponúknu.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 28. apríla 2004.

Comments

Komentáre