Podpredseda strany SMER-SD a minister vnútra Robert Kaliňák prevzal zodpovednosť za zneužívanie štátnej správy v prezidentskej volebnej kampani predsedu jeho strany a vlády Roberta Fica.

Minister vnútra R. Kaliňák odmietol moju sťažnosť proti vybaveniu sťažnosti ktorá sa týkala zneužívania štátnej správy v prezidentskej kampani R. Fica. V marci 2014 sme spolu s predsedom Regionálneho združenia Občianskej konzervatívnej strany v Trenčianskom kraji Mgr. Jurajom Bakošom podali na Ministerstvo vnútra SR sťažnosť na konanie prednostu Okresného úradu v Myjave Ing. Juraja Bakoša. Sťažnosť sa týkala informácií zverejnených v denníku SME že Ing. Juraj Bakoš ako prednosta okresného úradu vyzýval starostov obcí v okrese Myjava aby v miestnom rozhlase odvysielali nahrávku s príhovorom Roberta Fica ktorý bol v tom čase jedným z dvoch kandidátov v druhom kole prezidentských volieb. V sťažnosti sme namietali možné porušenie zákona o štátnej službe podľa ktorého je štátny zamestnanec povinný „vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť konania a rozhodovania“.

Kaliňákov rezort obsah našej sťažnosti ignoroval posúdil ju ako podnet zo spáchania priestupku a postúpil ho na vybavenie prednostke Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom Ing. Anne Halinárovej ktorá je zároveň poslankyňou zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja za SMER-SD. Proti spôsobu vybavenia našej sťažnosti ministerstvom vnútra som podal sťažnosť ministrovi Kaliňákovi. Aj táto sťažnosť bola teraz odmietnutá.

R. Kaliňák tvrdí že naša pôvodná sťažnosť proti Ing. Jurajovi Bakošovi nebola sťažnosťou podľa zákona o sťažnostiach a to na základe čisto formalistickej zámienky že sme údajne sťažnosťou nepoukazovali na porušenie svojich individuálnych práv. „Poukázanie na články zákona č. 460/1990 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nedokazuje porušenie individuálnych práv“ tvrdí Kaliňák v oznámení o výsledku prešetrenia sťažnosti. V skutočnosti však podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach je sťažnosťou podanie ktorým sa sťažovateľ „domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov“. V našej sťažnosti sme sa pritom domáhali ochrany svojich práv a právom chránených záujmov najmä práva zúčastňovať sa na správe vecí verejných a volebného práva podľa čl. 30 Ústavy Slovenskej republiky a to za zákonom stanovených podmienok a bez zneužívania štátnej správy v rámci volebnej kampane ako aj svojho právom chráneného záujmu na politicky neutrálnom a nestrannom výkone štátnej služby. R. Kaliňák to však svojím rozhodnutím ignoroval a naše vyššie menované práva a právom chránené záujmy neuznal za hodné ochrany prostredníctvom prešetrenia našej sťažnosti.

Zároveň uviedol že problematika na ktorú sme sťažnosťou upozornili je riešená zákonom o spôsobe voľby prezidenta. To nie je pravda. Tento zákon zneužívanie štátnej správy vo volebnej kampani nijako nerieši a neumožňuje ho prešetrovať ani sankcionovať. Našou sťažnosťou sme pritom upozornili na možné porušenie konkrétneho ustanovenia iného zákona konkrétne zákona o štátnej službe. Toto upozornenie ministerstvo vnútra úplne ignorovalo a R. Kaliňák jeho postup odobril.

R. Kaliňák odsúhlasil aj postúpenie podozrenia priestupku Okresnému úradu Nové Mesto nad Váhom bez ohľadu na skutočnosť že na jeho čele stojí aktívna politička strany SMER-SD. Upozornil som že je absurdné aby sťažnosť proti možnému zneužitiu štátnej funkcie predstaviteľom Smeru v prospech prezidentskej kandidatúry predsedu Smeru prešetrovala iná predstaviteľka Smeru ktorá je navyše nielen nominantkou Smeru v štátnej správe ale aj aktívnou regionálnou političkou tejto strany. Zodpovedá tomu aj výsledok prešetrenia podozrenia. Okresný úrad priestupkovú vec odložil.

Spôsob akým minister Kaliňák rozhodol o mojej sťažnosti proti spôsobu vybavenia sťažnosti posväcuje zneužívanie štátnej správy na volebnú kampaň. Znamená že ak štátny úradník z titulu svojej funkcie bude vyzývať starostov obcí na kampaň v prospech straníckeho kandidáta vládnej strany takéto konanie je podľa ministra Kaliňáka v poriadku a nie je potrebné z neho vyvodzovať žiadne dôsledky.

Rozhodnutie ministra Kalińáka dáva zelenú akémukoľvek budúcemu zneužívaniu štátnej správy na stranícke účely a R. Kaliňák zaň týmto preberá plnú politickú zodpovednosť. OKS považuje takýto postoj za popretie princípov neutrálnosti a nestrannosti štátnej správy a za otvorené zneužitie moci zo strany predstaviteľov Smeru.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 7. augusta 2014.


Súvisiace informácie:

Ministerstvo vnútra: Odmietnutie sťažnosti proti vybaveniu sťažnosti (formát PDF)

Kaliňákov rezort rozhodol že Ficov hlas má prešetriť poslankyňa Smeru

Bakoš sa sťažuje na Bakoša a vyzýva vysielať nahrávku hlasu podobného Ficovi

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.