title=Keď nastúpila vláda Roberta Fica po prvýkrát k moci slovenská ekonomika rástla najrýchlejšie vo svojej histórii od rozpadu Československa. Tempo rastu ešte mierne rástlo či udržalo sa ďalšie dva roky. Medzi rokmi 2000 až 2008* priemerné reálne tempo rastu HDP bolo približne 56% ročne (p. a.). Takéto vysoké tempo sa dá vysvetliť mnohými faktormi vrátane vplyvu lepšej hospodárskej politiky za vlád Mikuláša Dzurindu predchádzajúcich Fica.

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 30. júla 2014 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.