title=Takže najskôr ministerstvo financií hodí všetky možné daňovo-odvodovo-regulačné polená pod nohy SZČO a podnikateľom. Neskôr zvýši a zavedie ešte ďalšie dodatočné dane pre podnikateľov. A teraz ich veličenstvo bude rozdávať daňové úľavy a kupóny z našich daní pre tých ktorých ono uzná za „inovatívnych“ (rozumej im lojálnych).

Čítajte ďalej – celý článok bol uverejnený na blog.etrend.sk dňa 12. augusta 2014 a nájdete ho tu.

Comments

Komentáre


Martin Mlýnek

Martin Mlýnek je povolaním risk manažér a vzdelaním ekonóm. Je ekonomickým expertom a podpredsedom OKS.