ImageObčianska konzervatívna strana presadzuje zásadné znižovanie daní a odvodov. OKS je presvedčená že prvou úlohou vlády ktorá raz vystrieda vládu SMER-u musí byť náprava zlých krokov súčasnej vlády v tejto oblasti. Ficova vláda išla cestou zvyšovania daní a odvodov. Včera bol deň podávania daňových priznaní za prvý kalendárny rok ktorý bol z hľadiska daní a odvodov už plne v réžii Ficovej vlády. Pre OKS je to dobrá príležitosť ponúknuť verejnosti svoju predstavu o tom čo by mal daňový balíček prvej pomoci po nástupe novej neľavicovej vlády obsahovať:

1. zníženie odvodov živnostníkov a samostatne zárobkovo činných osôb na pôvodnú úroveň
2. návrat k rovnej dani pre fyzické osoby (zrušenie vyššej sadzby 25 % pre osoby s vyšším príjmom)
3. zrušenie obmedzení pre paušálne výdavky živnostníkov a ostatných samostatne zárobkovo činných osôb
4. zníženie sadzby dane z príjmu pre právnické osoby z 22 % na 19 %
5. zrušenie daňových licencií pre právnické osoby („daň z práva podnikať“)
6. zrušenie sociálnych odvodov pre dohodárov
7. jednoznačný záväzok vlády že problémy verejných financií nebude riešiť zvyšovaním daní a odvodov ale úsporami verejných výdavkov.

Týchto sedem bodov nie je ešte programom znižovania daní a odvodov. Je to iba návrat do stavu pred Ficom nevyhnutné minimum ktoré by nová vláda mala presadiť počas prvých sto dní aby sme sa dostali do bodu od ktorého by sa skutočné znižovanie daní a odvodov malo začať.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 1. apríla 2014.


Súvisiace informácie:

Ondrej Dostál: Daňový balíček prvej pomoci

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.