Poslanci OKS už pri prerokovávaní a schvaľovaní Zákona o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v NR SR opakovane upozorňovali na problémy ktoré vzniknú jeho prijatím slovenským vinohradníkom vinárom výrobcom medoviny ovocných vín i piva. Prijatý zákon je zmätočný a už v tejto podobe zavádza likvidačnú daň na medovinu a ovocné vína.

V rozpore s tvrdením Ministerstva financií ako predkladateľa tento zákon neprináša nijakú daňovú spravodlivosť pokiaľ ide o zdanenie alkoholických nápojov podľa obsahu alkoholu v ich objeme. Navyše je v rozpore so smernicou EÚ pre zdaňovanie alkoholických nápojov keďže tá jednoznačne ustanovuje zdaňovať vína pevnou sumou za hektoliter a nie spoločným koeficientom pre všetky alkoholické nápoje.

OKS vychádzala z toho že prezident SR Ivan Gašparovič zákon nepodpíše oboznámený kompetentnými zástupcami profesných organizácií vinohradníkov vinárov i výrobcov medoviny o tom že zákon je v rozpore so smernicami EÚ. Keďže však prezident napriek tomu zákon podpísal poslanci OKS sa obrátia so sťažnosťou na Európsku komisiu.

Peter Zajac
predseda OKS

Ondrej Dostál
podpredseda OKS

V Bratislave 21. decembra 2011.

Prístup Peter Zajac: Zvýšenie spotrebnej dane na víno je likvidačné

Zdroj: .týždeň www.tyzden.sk

Comments

Komentáre