title=Vláda sa zaviazala k zásadným reformám vo všetkých kľúčových oblastiach. Prvý krok ktorým možno hodnotiť ako sa kryje vládne deklarovanie reforiem a ich konkrétne praktické presadzovanie je štátny rozpočet na rok 2003. Rozpočet je sklamaním lebo nezakladá reálny predpoklad na naplnenie reformných cieľov vládneho programu. Rozpočet a reformy sú ako sliepka a vajce – čo bolo skôr? Nad rozpočtom 2003 sa kotkodáka ale kde je vajce reforiem? Z tohto hľadiska rok 2003 vláda premárnila.

Schodok 5 percent je stále veľmi vysoký. Miera prerozdeľovania rovnako zostáva vysoká o čom svedčí pomer výdavkov verejných financií k HDP vo výške 45 percent. Nedostatočné sú škrty zbytočných vládnych výdavkov. Chýba zrušenie vládnych záruk a dotácií pre vybrané podnikateľské subjekty ktoré zaplatíme žiaľ všetci. Väčšinu problémov vláda zase odkladá do budúcnosti.

Zvýšenie DPH a spotrebných daní zvýši daňovú záťaž obyvateľov. Pritom štátny rozpočet na rok 2003 neplánuje žiadne zníženie dane z príjmu ani zníženie odvodov. Tieto opatrenia by boli dlhodobé motivačné a okamžite by kompenzovali vyššie náklady občanov a podnikateľských subjektov z vyšších nepriamych daní aj z deregulácie cien.

Krátkosť rozpravy k rozpočtu 2003 teda nezmenila nič na tom že má rovnaké chyby ako za ministerky Schmögnerovej. Vláda rozdáva ako Jánošík. Daňami ozbíja každého aby rozdávala nemnohým. Dobrá vláda nezbíja. Dobrá vláda vytvára šance pracovitým. Štefánikovej viere láske a práci svojpomoci Samuela Jurkoviča pilnému Fándlyho hospodárovi. Pracovať pre seba nie tlačiť sa s úplatkom pred úradom na dotácie. Pre poctivý a prosperujúci rozpočet máme vzorov dosť. Rozpočet na rok 2003 je veľký prešľap vládnej koalície a za zlú odpoveď na dôveru ktorú do nej vkladajú reformne orientovaní občania.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 20. decembra 2002.

Comments

Komentáre