Vstup do Európskej únie bude jednou z najväčších zmien spomedzi tých ktorými Slovensko prechádza od novembra 1989. Dotkne sa nielen medzinárodného postavenia krajiny ale aj životov všetkých občanov. Je to zmena taká zásadná a ďalekosiahla že nikto nepochybuje o tom že rozhodnúť o nej by mali občania prostredníctvom referenda.

Tak ako v každom inom rozhodovaní aj v tomto prípade je dôležité aby prebehlo slobodne a na základe dostatku informácií. Je preto zvláštne ak sa na vládnej úrovni objavujú úvahy o možnosti preložiť dátum konania referenda o vstupe do Európskej únie na skorší termín. Čudné je najmä verejne prezentované zdôvodnenie tejto možnosti. Podľa podpredsedu vlády Pála Csákyho by tým dôvodom mala byť skutočnosť že v iných krajinách sa takéto referendá uskutočnia skôr a v rámci kampaní tam môžu odznieť „také informácie ktoré zneistia našich občanov“. Prípadne by vraj nie celkom presvedčivé výsledky referend v iných krajinách mohli ovplyvniť výsledok nášho referenda.

Znamená to hádam že slovenskí občania by o vstupe svojej krajiny do únie mali rozhodovať bez toho aby vedeli čo im to prinesie? Bojí sa vari vláda informácií o dosahoch vstupu na Slovensko a jeho obyvateľov? Obáva sa toho že vyššia informovanosť o únii bude znamenať nižšiu podporu pre vstup? A na základe čoho ak nie čo najúplnejších pravdivých informácií sa majú občania rozhodovať ako budú hlasovať v referende? Na základe ilúzií? S klapkami na očiach?

Vstup do Európskej únie prinesie Slovensku okrem pozitívnych aj negatívne efekty. Z krátkodobého i dlhodobého hľadiska. Pre krajinu aj pre jej občanov. Vstup do únie bude mať napríklad aj dôsledky v podobe nákladov štátneho rozpočtu alebo záťaže pre peňaženky občanov. Ani súčasná centralizovaná a prebyrokratizovaná podoba únie nie je to „pravé orechové“ pre rozvoj slobodnej ekonomiky bez škodlivých štátnych zásahov a nadbytočných regulácií.

Treba o tom otvorene hovoriť. Netreba sa báť informácií a slobodnej výmeny názorov. Ak rozhodneme len na základe ilúzií o to tvrdšia dezilúzia a sklamanie nás po vstupe čakajú. A ak sa niekto obáva že v kampani pred referendom sa objavia aj informácie a argumenty ktoré „zneistia občanov“ mal sa radšej snažiť referendu vyhnúť.

Samozrejme že sa takéto informácie objavia. Bez informácií sa však nemožno slobodne rozhodovať a referendum v ktorom by občania hlasovali s klapkami na očiach nemá zmysel robiť.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 5. decembra 2002.

Comments

Komentáre