Republiková rada Občianskej konzervatívnej strany poveruje svojich členov ktorí boli zvolení za poslancov Národnej rady Slovenskej republiky presadzovať v rámci vládneho programu ako hodnoty a priority OKS reformu vzdelávania a súdnictva naplnenie reformy zdravotníctva dôsledný zápas proti korupcii vytváranie zdravého podnikateľského prostredia a zaručenie slobody médií.

Peter Zajac
predseda OKS

V Bratislave dňa 26. júna 2010.

Comments

Komentáre