title=Život v EÚ je z roka na rok spútavaný čoraz väčším množstvom najrôznejších regulácií. Jedna ďalšia a mimoriadne podivuhodná pribudne od februára aj na Slovensku. Klasické domáce zabíjačky sa dostanú pod kontrolu úradov. Keď si budete chcieť z doma chovanej svinky narobiť klobásky a jaterničky budete musieť aspoň jeden pracovný deň vopred ohlásiť zabíjačku na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu ktorá uskutoční vyšetrenie na trichinellu čiže svalovca.

Vyplýva to z nového zákona o veterinárnej starostlivosti ktorý v decembri minulého roku bez väčšieho rozruchu schválila NR SR.

Keby sa zavedenie tohto opatrenia nezdôvodňovalo požiadavkami EÚ zrejme by sa na túto tému rozvinula aspoň aká-taká verejná diskusia. Naozaj má ísť štát až tak ďaleko aby sa miešal do takej výsostne súkromnej záležitosti akou je chovanie a zabíjanie ošípaných pre vlastnú domácu spotrebu? Je snaha o zdravotnú neškodnosť konzumovaných potravín dostatočným dôvodom aby sa pod úradnú kontrolu dostalo nielen mäso predávané v obchodoch ale aj jeho domáca produkcia určená len pre vlastnú potrebu? Je navrhované opatrenie primerané problémom ktoré má riešiť? A existujú vôbec v tejto oblasti nejaké reálne problémy ktoré je potrebné riešiť z pozície štátu?

Nebyť „európskeho aspektu“ tejto záležitosti zrejme by sme boli svedkami politického konfliktu zástancov rôznych pohľadov na úlohu štátu a zodpovednosť jednotlivca. Politici by odpovedali na otázky médií a normálni ľudia by si nechápavo klopkali prstom na čelo ako vôbec mohla taká hlúposť niekomu napadnúť. Lenže o tom čo prichádza z Bruselu predsa nemožno diskutovať. To sa musí iba plniť. Dokonca aj vtedy keď sa požiadavkami EÚ zdôvodňuje niečo čo je v evidentnom rozpore so zdravým rozumom. V tomto prípade sme však možno európskejší od EÚ.

Dôvodová správa k § 23 nového zákona o veterinárnej starostlivosti ktorý upravuje túto problematiku sa síce odvoláva na štyri európske nariadenia ani jedno z nich však takúto povinnosť nestanovuje. Dve z nich dokonca explicitne hovoria o tom že sa nevzťahujú „na prvovýrobu na domáce súkromné použitie“. Tretie sa vzťahuje len na činnosti a osoby na ktoré sa vzťahuje jedno z prvých dvoch. A štvrté zasa rieši úplne odlišnú problematiku ako zabíjačky. Keďže slovenskí veterinári by zrejme sami nevedeli akým spôsobom vyšetrovať svalovca postup je podrobne opísaný v Nariadení Komisie ES č. 2075/2005 ktoré je spomenuté v zákone v poznámke pod čiarou. Toto nariadenie však určuje povinnosti prevádzkovateľom potravinárskych podnikov nie vlastníkom jedného chlieva na dvore ktorí ročne zakolú jednu alebo dve ošípané.

Ministerstvo pôdohospodárstva vláda a parlament dlhujú predovšetkým obyvateľom slovenského vidieka odpoveď na otázku či za tento nezmysel vďačia snahe EÚ detailne regulovať všetky oblasti nášho života alebo prehnanej horlivosti niektorého slovenského úradníka či politika.

Článok bol uverejnený v denníku Hospodárske noviny dňa 9. januára 2007.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.