Občianska konzervatívna strana vyzýva vládu a ministerstvo pôdohospodárstva aby vysvetlili prečo zavádzali verejnosť a poslancov parlamentu keď zavedenie povinných kontrol domácich zabíjačiek zdôvodňovali požiadavkami Európskej únie.

Novo schválený zákon o veterinárnej starostlivosti ktorý začne platiť od 1. februára 2007 stanovuje v § 23 povinnosť hlásiť domáce zabíjačky regionálnej veterinárnej správe a povinne vykonávať vyšetrenie na svalovca aj v prípade zabíjania ošípaných na súkromnú domácu spotrebu. Toto opatrenie bolo v dôvodovej správe k vládnemu návrhu zákona zdôvodňované odvolaním sa na nariadenia EÚ. Ani jedno z týchto nariadení však nevyžaduje od členských krajín aby zaviedli povinné nahlasovanie a kontroly domácich zabíjačiek. Na túto skutočnosť som začiatkom januára upozornil v článkoch publikovaných v Hospodárskych novinách (Zabíjačky na európsky spôsob 9.1.2007) a na blogu SME (Svine z Európskej únie 7.1.2007). Dnešné vyhlásenie tlačového tajomníka Zastúpenia Európskej komisie v SR Romana Schönwiesnera potvrdzuje že „Európska únia (EÚ) nevyžaduje kontrolu mäsa pri domácich zabíjačkách slovenská legislatíva ide nad rámec povinností platných v únii“. Je teda evidentné že odvolávanie sa na požiadavky Bruselu bolo v tejto súvislosti zavádzajúce.

Povinnosť hlásiť úradom domáce zabíjačky je absurdným opatrením ktoré nemá rozumné zdôvodnenie. Zaštíťovanie sa požiadavkami Bruselu v súvislosti s takýmto opatrením znižuje vážnosť EÚ a jej inštitúcií v očiach slovenskej verejnosti. Predkladatelia zákona by mali vysvetliť prečo sa k takémuto postupu uchýlili. Rovnako by mali vysvetliť prečo s takýmto návrhom vôbec prišli.

OKS vyzýva poslancov NR SR aby urýchlene pristúpili k novelizácii zákona o veterinárnej starostlivosti a vypustením § 23 zrušili povinnosť hlásiť úradom domáce zabíjačky.

Ďalšie informácie:

Bližšie informácie o súvislostiach kauzy

Vyjadrenie Zastúpenia Európskej komisie (agentúrna správa)

Z dôvodovej správy k návrhu zákona:

K § 23
Ustanovujú sa nové hygienické podmienky a požiadavky ako aj požiadavky na veterinárne kontroly produktov živočíšneho pôvodu ktoré sú priamo uplatniteľné podľa nariadení Európskeho parlamentu a Rady (nariadenia (ES) č. 852/2004 č. 853/2004 a č. 854/2004) ako aj nariadenie EK o mikrobiologických kritériách pre potraviny nariadenie EK o implementačných a prechodných opatreniach k nariadeniam k nariadeniam (ES) č. 853/2004 a č. (ES) č. 854/2004 č.882/2004 a o zmenách príloh nariadení (ES) č. 852/2004 č. 853/2004 a č. 854/2004 nariadenie EK o dodatočných zárukách pre Švédsko a Fínsko ktoré sa nepreberajú do vnútroštátnej legislatívy členských štátov. Zároveň sa ustanovujú požiadavky na zabíjanie hovädzieho dobytka a ošípaných na súkromnú domácu spotrebu.

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.