Vyzývame vládu, aby nepokračovala v podpore koordinačného centra pre rozvoj okresu Rožňava, ktoré si sprivatizoval okresný šéf SMER-SD a prednosta okresného úradu Jána Babiča.

Najprv sa Ficova vláda tvárila, že ide robiť tzv. ESO ako reformu štátnej správy. Výsledkom bol skutočný tromf SMER-SD v podobe vzniku okresných úradov, na čele ktorých sú prednostovia za SMER-SD.

Potom sa Ficova vláda tvárila, že jej cieľom je podpora menej rozvinutých regiónov, a tak kvôli tomu schválila zákon a začala spisovať akčné plány a posielať do regiónov peniaze z našich daní.

Za hlavných aktérov rozvoja regiónov Ficova vláda nepovažuje samosprávy. Kľúčovú rolu v akčných plánoch hrajú rozvojové rady a ich tajomníci – prednostovia okresných úradov. Do dokonalosti to doviedol v Rožňave tamojší okresný šéf SMER-SD a prednosta okresného úradu Ján Babič.

Jedna z prvých vecí, ktoré boli v rámci realizácie akčného plánu v okrese Rožňava splnené, a zároveň jedna z mála vecí, ktoré boli splnené, bolo založenie centra podpory regionálneho rozvoja. Vzniklo 31. marca 2017 v Rožňave ako nezisková organizácia s názvom Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava.

Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o. je zaujímavé z viacerých dôvodov:

1.) nezaložili ho samosprávy okresu Rožňava, ktoré by mali byť hlavnými aktérmi regionálneho rozvoja. Nezaložili ho, hoci obe mestá okresu – teda Rožňava a Dobšiná – o to mali záujem a pripravili i návrh na jeho založenie. Mestské zastupiteľstvo v Rožňave odsúhlasilo založenie neziskovej organizácie Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n.o. so spoluzakladateľom mestom Dobšiná na svojom zasadnutí dňa 23. februára 2017;

2.) mestá Rožňava a Dobšiná spoločne koordinačné centrum nezaložili, hoci chceli, lebo zasadla rozvojová rada. Zasadla rozvojová rada na ktorej prednosta a zároveň už ako menovaný tajomník Rozvojovej rady okresu Rožňava, Ing. Ján Babič (SMER-SD), z titulu funkcie prednostu okresného úradu, proti tomuto ostro vystúpil a vyjadril svoj nesúhlas s takýmto postupom založenia neziskovej organizácie. Následne na to dal hlasovať za svoj vlastný návrh, aby neziskovú organizáciu založili členovia rozvojovej rady, nie mestá;

3.) mestá Rožňava a Dobšiná ono centrum nezaložili, hoci chceli, pretože ich niekto predbehol. Konkrétne pán Babič – rožňavský akčný hrdina Smeru. Ten, ako fyzická osoba, spoločne s ďalšími tromi fyzickými osobami – ďalšími miestnymi smerákmi, koncom marca založil Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava. Koordinačné centrum následne získalo v októbri 2017 od úradu vlády dotáciu vo výške takmer 162-tisíc eur;

4.) podpora regionálneho rozvoja v okrese Rožňava je tak sprivatizovaná skupinkou vedenou Jánom Babičom a účty za ich „prácu“ platia daňovníci tejto krajiny.

Vyzývame týmto vládu Roberta Fica, aby na dnešnom výjazdovom zasadnutí v Revúcej neschválila v rámci Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava 373-tisíc eur ako plánovaný regionálny príspevok pre Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o.

Vyzývame týmto Úrad vlády SR, aby prehodnotil zmluvu o poskytnutí regionálneho príspevku, na základe ktorej Babičove koordinačné centrum už na jeseň 2017 získalo od Úradu vlády SR prvú dotáciu (tzv. regionálny príspevok) vo výške takmer 162-tisíc eur.

Vyzývame týmto vládu, aby trvala na tom, že nebude podporovať regionálnymi príspevkami centrum rozvoja v rožňavskom okrese, kým bude toto centrum naďalej v rukách samozvaných fyzických osôb a nie v rukách samospráv tak, ako je to v iných okresoch.

Ivan Kuhn
podpredseda OKS, poslanec mestského zastupiteľstva mesta Rožňava

Ondrej Dostál
predseda OKS, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky

V Bratislave dňa 6. decembra 2017.

 

Súvisiace informácie:

Register neziskových organizácií: Koordinačné centrum pre rozvoj okresu Rožňava, n. o.

Centrálny register zmlúv: Zmluva o poskytnutí regionálneho príspevku (Číslo zmluvy: 855/2017)

Úrad vlády SR: Správa o realizácii Akčného plánu okresu Rožňava

Vláda SR: Návrhu dodatku č. 1 k Akčnému plánu rozvoja okresu Rožňava

Comments

Komentáre