Na Generálnu prokuratúru SR sme dňa 9. júna 2016 zaslali podnet na prešetrenie podozrenia zo spáchania trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd v súvislosti s umiestnením pamätnej tabule významnému predstaviteľovi represívnych zložiek komunistickej diktatúry a vykonávateľovi vôle KSČ.

Podnet sa týka prešetrenia podozrenia zo spáchania trestných činov podpory a propagácie skupín smerujúcich k potlačeniu základných práv a slobôd podľa § 421 ods. 1 a 2 Trestného zákona (ďalej len „TZ“), popierania a schvaľovania holokaustu a zločinov politických režimov podľa § 422d TZ, výroby extrémistických materiálov podľa § 422a TZ a rozširovania extrémistických materiálov podľa § 422b TZ.

„K naplneniu skutkovej podstaty niektorého z vyššie uvedených trestných činov mohlo podľa nášho názoru prísť v súvislosti s inštaláciou pamätnej tabule Jánovi Pješčákoviv obci Veľký Lipník (okres Stará Ľubovňa), s jej slávnostným odhalením dňa 15. mája 2016,“ informoval v mene signatárov trestného oznámenia podpredseda OKS Juraj Petrovič.

Ján Pješčák bol popredným predstaviteľom represívneho aparátu v období komunistického režimu do novembra 1989. Ako generálny prokurátor ČSSR aj s bývalým námestníkom federálneho ministra vnútra a šéfom ŠtB Alojzom Lorencom patril medzi najvýznamnejších slovenských predstaviteľov komunistickej strany v represívnych zložkách štátu. Ako najvyšší štátny žalobca niesol zodpovednosť za žaloby na nevinných ľudí v mnohých kauzách, hrubo porušujúcich základné ľudské práva.

Ján Pješčák je zodpovedný z podielu na justičnej vražde čatára Aloisa Jeřábka, ktorý sa v roku 1953 pokúsil utiecť do Rakúska. Tam, na cudzom území, ho príslušníci pohraničnej stráže ČSSR postrelili, následne chytili a odvliekli naspäť do Československa. Ján Pješčák ho namiesto trestného činu dezercie obvinil na základe pokynov z ÚV KSČ, aby tento prípad bol „odstrašujúci“ z velezrady, a na základe tohto obvinenia Jána Pješčáka Aloisa Jeřábka v decembri 1953 popravili. Komunistický režim porušoval a potláčal základné práva a slobody. Predstavitelia obce Veľký Lipník inštalovali a odhalili Jánovi Pješčákovi dňa 15. mája 2016 pamätnú tabuľu.

„Tak ako v prípade pamätníka Vasiľovi Biľakovi, aj tu sa pod zámienkou inštalácie pamätnej tabule „významnému“ rodákovi umiestňovala pamätná tabuľa významnému predstaviteľovi represívnych zložiek komunistickej diktatúry a vykonávateľovi vôle KSČ pri likvidácii nádejí a budúcnosti tisícov nevinných občanov, priamemu účastníkovi justičnej vraždy, človeku, ktorý pomohol zastaviť trestné stíhanie Vasila Biľaka a ktorý sa významnou mierou podieľal na odsúdení nevinných ľudí v kauze Cervanová. Je hanbou Slovenska, že zatiaľ čo v našom najbližšom okolí sa stavajú pomníky a udeľujú vyznamenania bojovníkom za slobodu a obetiam totalitných režimov, na Slovensku prevládajú snahy komunistických a fašistických pohrobkov aj týmto spôsobom oslavovať komunistických a fašistických zločincov,“ uzavrel Petrovič

Juraj Petrovič, Ondrej Dostál, Peter Osuský, Vladimír Špánik, Ivan Kuhn, Mikuláš Knapp, Eva Polakovičová, Matúš Bischof, Zuzana Demjanová

 

Súvisiace prílohy:

Trestné oznámenie vo veci Pješčákovej tabule

Comments

Komentáre


Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.