Podporte hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska.

Ministerstvo kultúry SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 340/2012 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.

Hromadnú pripomienku týkajúcu sa koncesionárskych poplatkov možno podporiť najneskôr v piatok 10. júna 2016 na portáli change|net.sk tu.

Zvyšovanie úhrady RTVS na základe vyhlášky Ministerstva kultúry odobrenej výrokom komisie je len zdanlivo nástrojom na zvýšenie transparentnosti financovania RTVS. Spotrebiteľmi tejto služby sú občania, a oni majú v rámci tohto procesu možnosť dnes vyjadriť svoj názor o (ne)navyšovaní týchto platieb v rámci riadneho pripomienkového konania. Zvyšovanie úhrady priamo „od stola“ ministra kultúry by v dvojročných intervaloch vytváralo dodatočné administratívne náklady pre platiteľov, ako aj náklady na vymáhanie nedoplatkov tejto úhrady.

V tejto hromadnej pripomienke navrhujeme najmä:

  • zachovanie súčasného modelu navyšovania úhrady za služby verejnosti poskytované RTVS;
  • zrušenie úhrady zamestnávateľa za služby verejnosti poskytované RTVS;
  • dôkladné posúdenie alternatívnych návrhov riešení, ktoré boli vznesené počas pripomienkového konania.

Hromadnú pripomienku týkajúcu sa koncesionárskych poplatkov možno podporiť najneskôr v piatok 10. júna 2016 na portáli change|net.sk tu.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú Radovan Ďurana, Richard Ďurana, Peter Gonda a Ondrej Dostál.

Comments

Komentáre