Špinavá kampaň, ktorú rozpútali fašisti a konšpirátori proti banskobystrickej škole, si zaslúži ostré odsúdenie. A škola podporu všetkých slušných ľudí.

Dnes som podal trestné oznámenie v súvislosti s kampaňou, ktorú proti Základnej škole Slobodného slovenského vysielača na Skuteckého 8 v Banskej Bystrici a jej riaditeľke Zuzane Sedláčekovovej rozpútali Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, banskobystrický mestský poslanec Jaroslav Kuracina a konšpirátorské médiá.

Moje trestné oznámenie, ktoré som podal na Generálnu prokuratúru SR, sa týka podozrenia, že mohol byť spáchaný trestný čin Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 Trestného zákona. K naplneniu skutkovej podstaty tohto trestného činu mohlo podľa môjho názoru prísť v súvislosti s konaním Jaroslava Kuracinu, poslanca Mestského zastupiteľstva Banská Bystrica, Jána Moru, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko a ďalších dvoch členov strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko. Uvedené štyri osoby dňa 26. mája 2016 navštívili riaditeľku školy Zuzanu Sedláčekovú v jej kancelárii v budove školy. Zo stretnutia si vyhotovili videozáznam, ktorý neskôr zverejnili prostredníctvom internetu. Z. Sedláčeková tvrdí, že im súhlas s vyhotovením videozáznamu nedala.

Trestného činu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 ods. 1 Trestného zákona sa dopustí ten, kto „poruší dôvernosť neverejne prednesených slov alebo iného prejavu osobnej povahy tým, že ho neoprávnene zachytí záznamovým zariadením a takto zhotovený záznam sprístupní tretej osobe alebo ho iným spôsobom použije a inému tým spôsobí vážnu ujmu na právach“. Z vyjadrenia riaditeľky školy Zuzany Sedláčekovej vyplýva, že záznam bol vyhotovený bez jej súhlasu, a teda neoprávnene. Takto zhotovený záznam bol sprístupnený verejnosti jeho zverejnením na internete. Ujma na právach môže spočívať napr. v poškodení dobrého mena školy a jej riaditeľky, ktoré sa prejavilo množstvom nenávistných vyjadrení, výrokov a komentárov pod článkami v médiách, na sociálnych sieťach, prípadne zaslaných elektronickou poštou.

Je pravdepodobné, že na vytvorení videozáznamu sa podieľali všetky štyri osoby. Preto som požiadal o preskúmanie, či nešlo o spáchanie trestného činu formou spolupáchateľstva. Vo vzťahu k J. Kuracinovi a J. Morovi, ktorí v kauze vystupujú ako mestský poslanec a poslanec NR SR, je potrebné preskúmať aj to, či niektorý z nich nespáchal uvedený čin ako verejný činiteľ. Kým za spáchanie trestného činu Porušenia dôvernosti ústneho prejavu a iného prejavu osobnej povahy podľa § 377 ods. 1 Trestného zákona hrozí páchateľovi trest odňatia slobody do dvoch rokov, ak sa ho dopustí ako verejný činiteľ (ods. 3 písm. a)), tak trestná sadzba je šesť mesiacov až päť rokov.

Ondrej Dostál

predseda OKS 

V Bratislave dňa 3. júna 2016.

Súvisiace informácie:

Trestné oznámenie v kauze školy v Banskej Bystrici

 

Z detského karnevalu vyrobil konšpirátorský web aféru. Škola vraj ohrozuje sexuálny vývoj žiakov, Denník N, SOBOTA 28. mája 2016 14:48, autori Daniel Vražda, Vladimír Šnídl

Pravda o úchylnej prezliekacej akcii na škole v Banskej Bystrici! Video z prieskumu poslancov Jána Moru a Jaroslava Kuracinu., internetová stránka politickej strany Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, 29. mája 2016

Pravda o prezliekacej akcii na škole v B. Bystrici! Video z prieskumu poslancov Moru a Kuracinu., portál youtube.com, 29.5.2016

 

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.