Minister zdravotníctva Viliam Čislák podal včera trestné oznámenie na zdravotné sestry za to, že údajne spáchali trestný čin šírenia poplašnej správy. My sme dnes podali trestné oznámenie na ministra Čisláka pre podozrenie, že včera spáchal trestný čin krivého obvinenia.

Poplašnou správou je správa, ktorá je objektívne nepravdivá a ktorá je zároveň spôsobilá vyvolať vážne znepokojenie aspoň časti obyvateľstva. Medializované vyjadrenia zdravotných sestier a ich predstaviteliek evidentne nespĺňajú ani jednu z týchto podmienok.

Vyjadrenia o krízovej situácii v nemocniciach, či o ohrození poskytovania zdravotnej starostlivosti nie sú v žiadnom prípade objektívne nepravdivými tvrdeniami, pretože ide o subjektívne hodnotenie situácie zo strany autoriek týchto tvrdení.

Zároveň však tieto hodnotenia nie sú v kontexte existujúcej situácie v žiadnom prípade spôsobilé vyvolať znepokojenie verejnosti. Protest zdravotných sestier, nimi podané výpovede a ich dôsledky sú predmetnom intenzívneho záujmu médií a verejnosti. Dokonca aj v prípade, žeby v takejto situácii bolo vyslovené nejaké tvrdenie, ktoré by sa týkalo poskytovania zdravotnej starostlivosti a problémov s ním v súvislosti s výpoveďami sestier a bolo by objektívne nepravdivé, nebolo by spôsobilé spôsobiť vážne znepokojenie verejnosti. Okrem zdravotných sestier a ich predstaviteliek totiž médiá poskytujú priestor pre vyjadrenia aj vedeniam nemocníc, predstaviteľom ministerstva zdravotníctva a navyše overujú reálnu situáciu aj priamo v nemocniciach. Nehrozí teda, žeby prípadná objektívne nepravdivá informácia nebola veľmi rýchlo konfrontovaná s overením situácie a vyjadrením protistrany a uvedená na pravú mieru.

Trestného činu šírenia poplašnej správy sa páchatelia zvyčajne dopúšťajú konaním typu telefonátu, v ktorom oznámia, že je niekde umiestnená bomba. Takéto tvrdenia bývajú často objektívne nepravdivé (bomba sa na danom mieste nenachádza), lživé (páchateľ tvrdí, že tam bomba je, hoci si je vedomý, že nie je), spôsobilé vyvolať znepokojenie aspoň časti obyvateľstva (v okamihu oznámenia tejto informácie obvykle nie je možné úplne vylúčiť, že tam bomba skutočne je a môže niekoho ohroziť). Oproti tomu verejne prednesené vyjadrenia zdravotných sestier o ohrození poskytovania zdravotnej starostlivosti nie sú ani objektívne nepravdivé (ide o ich hodnotenie situácie), ani lživé (o pravdivosti svojich tvrdení sú subjektívne presvedčené) a nie sú spôsobilé vyvolať znepokojenie časti obyvateľstva (sú okamžite konfrontované s vyjadreniami predstaviteľov ministerstva zdravotníctva, vedení nemocníc a je možné ich overiť aj priamo v nemocniciach).

Vzhľadom na vyššie uvedené je evidentné, že trestného činu šírenia poplašnej správy sa zdravotné sestry a ich predstaviteľky svojimi verejne prednesenými tvrdeniami nielenže nedopustili, ale ani dopustiť nemohli. Dôvodom podania trestného oznámenia zo strany ministra Čisláka preto ťažko mohlo byť skutočné podozrenie, že zo strany sestier bol spáchaný trestný čin šírenia poplašnej správy. Skôr mohlo ísť o snahu zastrašovať zdravotné sestry a ich predstaviteľky v konflikte s ministerstvom zdravotníctva a vyvíjať na ne tlak prostredníctvom ich vystavenia hrozbe trestného stíhania. A tým sa sám mohol dopustiť trestného činu krivého obvinenia. Preto sme požiadali Generálnu prokuratúru SR, aby to preverila.

Ondrej Dostál, predseda OKS

Ivan Kuhn, podpredseda OKS

Jakub Nedoba, predseda Mladých liberálov 

V Bratislave dňa 2. februára 2016.

 

Súvisiace informácie:

Trestné oznámenie – krivé obvinenie, 2.2.2016

SME/TASR | 1.2.2016: Čislák podáva pre tvrdenia o ohrození starostlivosti trestné oznámenie

Denník N | 1.2.2016: Čislák podáva trestné oznámenie, zvažujú ho aj sestry z komory a odborov

tvnoviny.sk | 1.2.2016: Minister Čislák podáva na sestry trestné oznámenie. Ani poriadne nevedel, za čo

Comments

Komentáre