Na jeseň, konkrétne 28. októbra, si budeme, ako každoročne, pripomínať výročie vzniku Československa. Keďže ide o storočnicu, výnimočne si toto výročie mienia pripomínať aj tí, ktorí mu inak nevenujú takmer žiadnu pozornosť.

Je však nezmysel, aby bol štátny sviatok jednorazový, ako to navrhuje vláda, lebo štátny sviatok nie je štátny smútok.

Je nezmysel, aby sme si výročie vzniku ČSR pripomínali nie 28. októbra, ale 30. októbra, ako to jednorazovo navrhuje vláda.

Rovnako dobrým riešením nie je ani iniciatíva, aby bolo výročie vzniku ČSR vyhlásené za štátny sviatok v podobe tzv. plávajúceho štátneho sviatku. Teda, nebol by to nebol ani 28. október, ani 30. október, ale posledná októbrová nedeľa. Napriek tomu, že nechcem spochybňovať dobré úmysly iniciátorov tohto nápadu, si myslím, že ani toto nie je dobrý nápad. Plávajúci štátny sviatok je tiež niečo veľmi nezvyčajné, obzvlášť to platí v prípade, keď si pripomíname konkrétnu udalosť, o ktorej vieme, kedy sa udiala.

Ide tu o symbol. Symboly sú dôležité a tento boj o symboly tu zrejme bude pokračovať. Demokratická verejnosť, ktorá si uvedomuje význam obdobia prvej demokratickej Československej republiky, bude pokračovať v úsilí, aby 28. október zaujal v kalendári demokratickej Slovenskej republiky to miesto, ktoré mu právom náleží. Parlament dnes opäť odmietol náš návrh, aby sa 28. október stal štátnym sviatkom. Nuž, budeme sa o to musieť usilovať aj v ďalšej storočnici.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.