Poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál je presvedčený, že nemožno obmedziť právo združovať sa len na tie fyzické osoby, ktoré sú schopné komunikovať s verejnou správou elektronickou formou.

Vláda zanedbala spustenie elektronických schránok. Systém elektronických schránok je súčasťou Ficovou vládou spackanej informatizácie spoločnosti v objeme 900 mil. eur, a hoci mal byť už od augusta tohto roku plne funkčný, nestalo sa tak. Podľa aktuálne platného znenia zákona by nielen všetky právnické osoby, ale aj občianske združenia už dnes mali mať zriadené elektronické schránky a komunikovať ich prostredníctvom so štátom.

Keďže mnohé z týchto subjektov o tejto povinnosti ani len netušia, v parlamente sa rokuje o novele zákona, prostredníctvom ktorej sa táto povinnosť odloží do budúcnosti. Ondrej Dostál v rozprave argumentoval, prečo by sa voči občianskym združeniam nemalo postupovať rovnako, ako voči podnikateľským subjektom.

 

Comments

Komentáre