Novela zákona zasahujúca do ústavných práv, o ktorej návrhu včera ešte verejnosť ani netušila, bola dnes schválená na rokovaní vlády, ktorá navrhuje, aby o nej parlament rokoval v expresne skrátenom konaní tak, aby bola počnúc pondelkom 15. mája 2017 účinná. Takto si predstavuje tretia Ficova vláda kvalitnú normotvorbu, ktorú sľubovala v programovom vyhlásení?

V roku 2007 minister dopravy prvej Ficovej vlády Ľubomír Vážny (SMER-SD) navrhol a presadil protiústavný zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorý štátu umožňoval stavať diaľnice na cudzích pozemkoch.

V roku 2017, prichádza minister dopravy tretej Ficovej vlády Árpád Érsek (MOST-HÍD) s podobným návrhom. Trochu miernejším, čo do obsahu. Oveľa brutálnejším, čo do spôsobu jeho presadzovania.

Protiústavnosť Vážneho zákona konštatoval v januári roku 2011 ústavný súd. Opraviť znenie zákona sa nám podarilo až po vyše roku, vo februári 2012, prostredníctvom novely, ktorej som bol autorom a spolupredkladateľom.

Po desiatich rokoch od schválenia zákona prichádza Vážneho nástupca Érsek s návrhom novely, ktorá má opäť v mene urýchlenia výstavby diaľnic zintenzívniť zásahy štátu do vlastníckeho práva.

Vážneho zákon v pôvodnej podobe umožňoval stavať na cudzích, ešte nevyvlastnených pozemkoch. Ersékova novela umožňuje „iba“ začať a skončiť stavebné konanie, teda vydať stavebné povolenie, hoci pozemky pod budúcimi diaľnicami ešte patria niekomu inému.

Stavebné práce budú môcť byť realizované „iba“ také, ktoré bude možné zvrátiť. Teda bez vyvlastnenia alebo iného spôsobu nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemku nie definitívne postaviť diaľnicu.

Kým obsah Ersékovej novely je o čosi miernejší, spôsob jej presadzovania je dramaticky brutálnejší. Vážneho návrh zákona prešiel normálnym, hoci trochu skráteným, medzirezortným pripomienkovým konaním. K návrhu sme predložili hromadnú pripomienku verejnosti. Návrh prešiel (s výnimkou skrátenia pripomienkového konania)  štandardným legislatívnym procesom pred jeho schválením vo vláde, aj pri jeho schvaľovaní v parlamente.

Ersékova novela sa oproti tomu predkladá v skrátenom legislatívnom konaní. Ešte včera o nej nikto netušil. Dnes bola schválená na rokovaní vlády. Bez pripomienkového konania. Bez možnosti iných rezortov, ale aj verejnosti vyjadriť sa. Bez prerokovania v Legislatívnej rade vlády. A s návrhom, aby aj parlament prerokoval návrh novely v skrátenom legislatívnom konaní a aby novela nadobudla účinnosť 15. mája. Teda o päť dní.

Toto už nie je len bežné zneužívanie skráteného legislatívneho konania, aké sa za Ficových vlád deje bežne. Nejde len o to, že reálne neexistujú dôvody pre skrátené legislatívne konanie, ktoré predpokladá či už zákon o tvorbe právnych predpisov alebo zákon o rokovacom poriadku NR SR. Dnes nám ministerstvo dopravy navrhuje, aby sme doslova zo dňa na deň schválili zákon, pri ktorom existuje podozrenie, že je protiústavný, lebo zasahuje do ústavou chráneného vlastníckeho práva nad rámec prípustný v zmysle ústavy. Zákon, ktorého protiústavnosť v obdobnej veci už raz ústavný súd konštatoval.

Ústavný súd posudzoval súlad zákona s ústavou viac ako rok. Vláda a parlament to teraz majú zvládnuť za tri dni.

Vláda pritom vo svojom programe uvádza, že „si uvedomuje, že predvídateľný a stabilný právny poriadok ako výsledok kvalitnej a efektívnej normotvorby je jedným z významných faktorov rozvoja spoločnosti a fungovania štátu ako právneho štátu založeného na princípe právnej istoty, a v oblasti normotvorby spočívajúceho na požiadavke ochrany legitímnych očakávaní. Stabilný a predvídateľný právny poriadok nie je len jedným z predpokladov právneho štátu, ale aj  významným faktorom tak z hľadiska medzinárodnej konkurencieschopnosti a atraktívnosti Slovenskej republiky z pohľadu zahraničných investorov, ako aj z hľadiska konkurencieschopnosti domácich zamestnávateľov na domácich a zahraničných trhoch.“

Týmto návrhom novely a návrhom na skrátené legislatívne konanie o ňom priamo porušujú tento svoj záväzok.

Ondrej Dostál

predseda OKS a poslanec NR SR

V Bratislave dňa 10. mája 2017.

 

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.