Bratislava, 24. októbra 2019 – Podpredseda OKS Juraj Petrovič dnes požiadal Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby nadväzne na zverejnenú údajnú komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (SMER-SD) zahájil konanie vo veci ochrany verejného záujmu.

Podľa zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov platí, že verejný funkcionár pri výkone svojej funkcie nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom a zároveň nesmie využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb.

Zo zverejnenej údajnej komunikácie medzi poslancom Glváčom a obžalovaným Kočnerom vyplýva, že poslanec Glváč zabezpečil pre obžalovaného Kočnera stretnutie s kandidátom na pozíciu riaditeľa Daňového úradu Bratislava I Dušanom Pátekom. Daňový úrad Bratislava I. okrem iného rozhodoval o vratkách DPH v prípadoch už za daňové trestné činy právoplatne odsúdeného Ladislava Bašternáka, s ktorým obžalovaný Kočner podľa zverejnených informácií úzko spolupracoval.

Ďalej je zo zverejnenej komunikácie zjavné, že poslanec Glváč jednal s obžalovaným Kočnerom o obchodoch s pozemkami v Čiernej vode, napriek tomu, že mu oficiálne nepatria, ako keby bol ich vlastníkom. Udeľuje pokyny, s kým má obžalovaný Kočner rokovať a radí mu, ako celý obchod zrealizovať.

„Domnievam sa, že vyššie uvedeným konaním sa poslanec Glváč mohol dopustiť konania v rozpore s čl. 4 zákona o ochrane verejného záujmu, nakoľko v priamom rozpore s ním mohol využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech  iných fyzických osôb alebo právnických osôb,“ odôvodňuje svoj podnet podpredseda OKS Juraj Petrovič.

„Vzhľadom na uvedené informácie je tiež možné, že poslanec Glváč v oznámení funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov podľa čl. 9 zákona o ochrane verejného záujmu neuviedol všetky informácie tak, ako mu to ukladá zákon. Žiadam preto Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií aby zahájil konanie vo veci ochrany verejného záujmu a zamedzenia rozporu záujmov podľa čl. 9 zákona,“ uzatvára Petrovič.

 

Súvisiace informácie:

Podnet Juraja Petroviča na poslanca a podpredsedu NR SR Martina Glváča

Prepis zverejnenej údajnej komunikácie medzi Marianom Kočnerom a podpredsedom parlamentu Martinom Glváčom (SMER-SD)

kocner_glvac_2_viber_0 by Andrej Kuzmány on Scribd

Comments

Komentáre