Bratislava, 12. január 2018 – Štvorica opozičných poslancov dnes predložila do parlamentu návrh novely zákona o štátnom jazyku, ktorej účelom je umožniť vysielanie českých rozprávok a ďalších pôvodných programov určených deťom do 12 rokov aj v českom jazyku.

Zákon o štátnom jazyku totiž v § 5 ods. 2 stanovuje, že inojazyčné audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov šírené vysielaním musí byť povinne dabované do štátneho jazyka. Jedinou výnimkou je vysielanie „audiovizuálnych diel určených maloletým do 12 rokov v jazykoch národnostných menšín v rámci inojazyčných televíznych programov alebo iných zložiek televíznej programovej služby“. Pôvodné české filmy pre dospelých alebo mladých nad 12 rokov pritom nemusia byť povinne dabované, ani titulkované do slovenčiny, lebo sú v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, čo je jedna z výnimiek pre povinné vysielanie v štátnom jazyku (§ 5 ods. 1 písm. g) zákona o štátnom jazyku). Vo vzťahu k programom pre deti do 12 rokov však takáto výnimka neexistuje. Za porušenie povinnosti dabovať české rozprávky do slovenčiny hrozí televíziám od licenčnej rady pokuta od 99 eur do 1 659 eur.

„Zákonnú úpravu, ktorá pod hrozbou pokút zakazuje vysielať v slovenských televíziách české rozprávky v pôvodnom znení, považujeme za nesprávnu a vecne neodôvodnenú žiadnym skutočným verejným záujmom. Preto ju navrhujeme zmeniť a umožniť na Slovensku vysielanie českých rozprávok aj v češtine“ uviedol poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál. Poukázal na to, že čeština je v Slovenskej republike všeobecne zrozumiteľným jazykom nielen pre dospelých, ale aj pre deti. Dabovať z češtiny do slovenčiny môže byť podľa Dostála v niektorých prípadoch nielen zbytočné, keďže deti češtine rozumejú, ale dokonca až absurdné ako napr. v prípade dabovania Spejbla a Hurvínka. „Naším návrhom, ktorý by sa mohol volať Lex Hurvínek, chceme práve takýmto absurdnostiam zabrániť,“ konštatoval O. Dostál.

Kým televízie musia české rozprávky povinne dabovať do slovenčiny, zákon o audiovízii umožňuje pôvodné české rozprávky premietať v kinách alebo distribuovať na DVD-nosičoch, či videokazetách v českom jazyku. Podľa § 15 ods. 2 zákona o audiovízii „Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje audiovizuálne dielo, ktoré je podľa jednotného systému označovania klasifikované ako vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto audiovizuálne dielo nie je v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, je povinný zabezpečiť pre toto audiovizuálne dielo slovenskú jazykovú úpravu s dabingom v slovenskom jazyku.“ Rovnako je v § 15 ods. 4 upravená aj povinnosť prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení pri uvádzaní takýchto diel na verejnosti. Zákon o audiovízii, ktorý umožňuje premietanie a distribúciu pôvodných českých rozprávok bez slovenského dabingu, bol schválený v roku 2015 počas druhej vlády Roberta Fica na návrh ministerstva kultúry vedeného Marekom Maďaričom. Obdobnú formuláciu, ktorá by umožnila vysielanie českých rozprávok v češtine aj v televíziách, teraz navrhuje štvorica opozičných poslancov doplniť aj do § 5 ods. 2 zákona o štátnom jazyku.

Spolu s Dostálom predkladajú návrh novely zákona o štátnom jazyku poslanec Peter Osuský (SaS) a nezaradené poslankyne Zuzana Zimenová a Viera Dubačová. „V roku 2018 si pripomenieme okrúhle 100. výročie vzniku Československej republiky. Bolo by dobré, keby sme si ho na Slovensku uctili napr. aj zrušením nezmyselného zákazu vysielania českých rozprávok v češtine,“ uzatvoril poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál.

Comments

Komentáre