Dnes som Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií doručil podnet na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu. Podnet sa týka predsedu NR SR Petra Pellegriniho (SMER – SD) a ním natočeného reklamného spotu pre súťaž The School Dance.

Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov verejným činiteľom v čl. 4 ods. 2 písm. f) zakazuje „používať svoju osobu, svoje meno a priezvisko, svoju podobizeň, obrazovú snímku, záznam svojho hlasu alebo svoj podpis na reklamu“.

Porušenia zákonom stanovených povinností a obmedzení sa podľa môjho názoru Peter Pellegrini mohol dopustiť tým, že použil svoju osobu, svoje meno a priezvisko a svoju podobizeň na reklamu na súťaž The School Dance. Predseda NR SR Peter Pellegrini vystupuje v reklamnom videu na uvedenú súťaž.

Usporiadateľom súťaže je firma AGEMSOFT, a.s.. Organizátormi súťaže sú nezisková organizácia EDULAB a DANSOVIA, s.r.o.. AGEMSOFT, a.s. a nezisková organizácia EDULAB sídlia na rovnakej adrese (Rigeleho 1, Bratislava) a sú personálne prepojené prostredníctvomIng. Petry Hlaváčovej, ktorá je podpredsedníčkou predstavenstva firmy AGEMSOFT, a.s. a zároveň jednou z troch osôb, ktoré založili neziskovú organizáciu EDULAB. AGEMSOFT, a.s. v minulosti dodával ministerstvu školstva kontroverzný a opakovane spochybňovanýdigitálny vzdelávací program Planéta vedomostí, na ktorom sa podieľala aj nezisková organizácia EDULAB.

V reklamnom spote je umiestnený product placement na výrobok firmy Samsung. Samsung je jedným z troch hlavných partnerov súťaže The School Dance.

Peter Pellegrini a product placement na výrobok firmy Samsung

Peter Pellegrini zverejnil reklamné video na svojej facebookovej stránke. Je zverejnené aj na webovej stránke súťaže. V podnete žiadam Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, aby konštatoval porušenie zákona Petrom Pellegrinim a uložil mu pokutu v sume zodpovedajúcej dvanásťnásobku jeho mesačného platu.

Dnešným dňom sa začalo konanie proti Petrovi Pellegrinimu, pretože „ak sa konanie začína na podnet, dňom začatia konania je deň doručenia podnetu orgánu príslušnému podľa odseku l“ (čl. 9 ods. 3 zákona 357/2004 Z.z.). Príslušným orgánom je pre poslanca NR SR Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Podľa čl. 9 ods. 5 zákona by mal výbor vo veci rozhodnúť do 60 dní od začatia konania.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 11. februára 2015.

Príloha: Podnet na Petra Pellegriniho (formát PDF)

Comments

Komentáre


Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.