Vážený pán prezident,

dňa 12. 2. 2015 schválila Národná rada Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorý upravuje platby v zdravotníctve.

Dovoľujeme si Vás touto cestou požiadať, aby ste túto schválenú novelu zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nepodpísali a vrátili ju na opätovné prerokovanie NR SR.

Novela zákona zakazuje prevažnú väčšinu priamych platieb u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Okrem iného zakazuje lekárom vyberať platby za vyšetrenia, ktoré nemajú zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami. Ruší možnosť legálneho spoplatnenia časti ordinačných hodín na prednostné vyšetrenie.

Domnievame sa, že zákaz spoplatňovania nezazmluvnených výkonov nie je v súlade s Ústavou SR. Lekári, ktorí v dobrej viere uskutočnili investíciu do vzdelania a vybavenia ambulancie, nebudú môcť túto svoju investíciu využívať očakávaným (dosiaľ legálnym) spôsobom.

Možnosť spoplatnenia prednostného objednania na konkrétny termín (s obmedzením na max 25 % ordinačných hodín) významne uľahčuje život pacientom, ktorí sú zamestnaní, pacientom, ktorí musia absolvovať viaceré vyšetrenia v krátkom čase, ako aj ďalším skupinám obyvateľov, ktoré potrebujú skrátiť čas v čakárňach praktických lekárov, či lekárov špecialistov na minimum. Vládna strana de facto znárodnila doteraz súkromný čas pacientov, pre ktorých je čas ekonomický statok a sú ochotní za jeho ušetrenie platiť.

Zrušením možnosti prednostného objednania sa zhorší rozsah dostupných služieb a možnosť voľby pre slovenského pacienta.

Táto zmena neprešla nijakou verejnou diskusiou, odborným pripomienkovaním, pretože bola schválená ako poslanecký pozmeňovací návrh v II. čítaní.

Vyberanie poplatkov na základe zákona umožňuje lekárom poskytovať služby, spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti legálne, tieto poplatky vykázať ako príjem ambulancie a použiť ich pre zlepšenie vybavenia ambulancií.

Zákaz poplatkov povedie k presunu týchto finančných prostriedkov do tzv. šedej zóny. Zákazom vyberania poplatkov sa totiž nezmení nerovnováha medzi dopytom a zdrojmi v zdravotníctve, neodstránia sa motivácie platiť a vyberať poplatky, ale povedie to k snahám zo strany pacientov, aj lekárov, obchádzať tento zákaz a tým aj k zbytočnej kriminalizácii a toľko kritizovaným úplatkom v zdravotníctve..

Sme presvedčení, že transparentné platby sú efektívnejším, funkčnejším a solidárnejším spôsobom financovania než netransparentná bezplatnosť.

Objednanie pacienta na konkrétny termín určite nie je zdravotnícky výkon, aj keď to poslanci NRSR odhlasujú v zákone. Je to služba pacientovi, ktorý z osobných, zdravotných, alebo pracovných dôvodov nemá možnosť čakať. Je to súčasne aj možnosť legálneho zlepšenia príjmov ambulancií, ktoré často poskytujú zdravotnú starostlivosť bez toho, že by im ju zdravotné poisťovne uhrádzali v plnom rozsahu.

Vážený pán prezident, veríme, že ste, rovnako ako my, odporcom lacného populizmu, ktorý sa snaží opatreniami, ako je tento zákon, nahrádzať skutočné riešenia kritického stavu slovenského zdravotníctva, obrovské rozkrádanie verejných prostriedkov v ňom cirkulujúcich a neustále sa snažiaceho postaviť pacienta proti lekárovi. Veríme, že prijmete naše argumenty za svoje a vrátite tento zákon parlamentu s odporúčaním neschváliť ho ako celok, alebo z neho prinajmenšom vypustiť zákaz poplatkov za vyšetrenia, ktoré lekári nemajú zazmluvnené so zdravotnými poisťovňami a zákaz legálneho spoplatnenia časti ordinačných hodín na prednostné vyšetrenie.

Tento zákon nič nerieši povedie len k zhoršeniu situácie v slovenskom zdravotníctve. Snaha nahovoriť občanom, že treba zrušiť výhody niektorým, aby sa všetci mali lepšie, je klamlivá, historická skúsenosť hovorí, že sa všetci budú mať horšie.

Juraj Petrovič, podpredseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
Tomáš Szalay, výkonný riaditeľ Health Policy Institute (HPI)
Peter Gonda, riaditeľ Konzervatívneho inštitútu M. R. Štefánika (KI)
Richard Ďurana, riaditeľ Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS)
Ondrej Dostál, predseda OKS
Peter Pažitný, analytik HPI
Radovan Kazda, vydavateľ
Ivan Kuhn, analytik KI
V Bratislave dňa 16. februára 2015.

 

Comments

Komentáre