Poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál v dnešnej rozprave k návrhu lazníckeho zákona, ktorý predkladá poslanec Martin Fecko (OĽaNO-NOVA), hovoril o potrebe municipalizácie na Slovensku.

Predkladaný návrh tzv. lazníckeho zákona predstavuje nesystémové riešenie, ktorým sa selektívne majú podporovať vybrané obce s roztrateným osídlením a ich obyvatelia. Na Slovensku máme oveľa väčší problém, ktorého riešeniu sa vyhýbame. Dve tretiny našich obcí majú menej ako 1000 obyvateľov, pričom v nich žije len cca šestina populácie. Populačne malé obce majú malé rozpočty a minimálnu šancu rozvíjať sa a plniť dôsledne kompetencie, na ktoré nikdy nedostali toľko zdrojov, koľko si kompetencie vyžadujú.

Štát v porovnaní so samosprávami nie je dobrým „gazdom“. Treba ho oslabiť a posilniť na jeho úkor samosprávy. Tie však treba konsolidovať prostredníctvom municipalizácie.

Vo väčšine krajín EÚ prebehla municipalizácia (zlučovanie obcí do väčších a silnejších samosprávnych celkov). Niet príkladu takej krajiny, v ktorej municipalizácia na miestnej úrovni neprebehla a zároveň v nej nemajú zavedený druhý (regionálny) stupeň samosprávy. Reformy miestnej a regionálnej samosprávy musia byť previazané.

Debata a rozhodovanie o zmenách v konfigurácii našich samosprávnych regiónov nemôže byť len o počte. Výsledkom zmien – reforiem – by malo byť také rozhodnutie, ktoré bude znamenať posilnenie samospráv a bude vhodným realizačným priestorom pre municipalizáciu, pokračovanie decentralizácie, rozvoj regiónov a zvyšovanie kvality služieb poskytovaným občanom za ich dane.

Comments

Komentáre