Bratislava, 23. augusta 2017 – Občianska konzervatívna strana (OKS) vyzýva ministra obrany Petra Gajdoša, aby plánovaný nákup obrnených vozidiel zabezpečilo ministerstvo obrany formou otvorenej súťaže, ktorá  bude dostatočné transparentná, aby umožnila verejnú kontrolu postupu ministerstva v tejto veci a vylúčila pochybnosti o jeho korektnosti.

Ministerstvo obrany predložilo v máji na rokovanie vlády materiál podľa ktorého by Ozbrojené sily SR mali v nasledujúcich rokoch získať 81 kusov bojových obrnených vozidiel 8×8 a 404 kusov bojových obrnených vozidiel/viacúčelových vozidiel 4×4. Celková hodnota zákazky sa odhaduje na 1,2 mld. eur, pričom vozidlá budú dodávané priebežne až do roku 2029.

Predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál (klub SaS) ešte v máji interpeloval ministra Gajdoša a zaujímal sa, ako bude realizované obstarávanie tejto vojenskej techniky a ako bude zabezpečená transparentnosť celého procesu a efektívnosť nákupu. V odpovedi ministra však chýbala podstatná informácia o tom, akým spôsobom bude ministerstvo postupovať – boli v nej iba vymenované možnosti, ktoré ministerstvo zvažuje.

Jednou z možností malo byť podľa odpovede ministra Gajdoša na interpeláciu poslanca Dostála verejné obstaranie formou súťaže podľa zákona o verejnom obstarávaní, druhou možnosťou je obstarávanie spoločným projektom v rámci Európskej obrannej agentúry (EDA). Ďalšími možnosťami, ktoré ministerstvo obrany zvažovalo, boli obstarávanie spoluprácou  krajín v rámci V4 realizáciou spoločného projektu, obstarávanie prostredníctvom Agentúry NATO pre podporu a obstarávanie (NSPA) a realizácia obstarania formou Government-to-Government (vláda-vláde).

OKS nespochybňuje zámer kúpiť ozbrojené vozidlá. Ozbrojené sily SR by mali byť vyzbrojené technikou, ktorá je schopná viesť účinné vojenské operácie na modernom bojisku a poskytuje slovenským vojakom potrebnú ochranu. Vnímame to ako súčasť našich záväzkov voči našim spojencom v NATO. Táto potreba by však nemala byť zneužitá na netransparentný nákup a príležitosť pre získanie provízie pre zákulisne vybraného sprostredkovateľa,“ uviedol poslanec Ondrej Dostál.

Z najnovších informácií, ktoré sa objavili v médiách, totiž vyplýva obava, žeby sa nákup mohol realizovať netransparentným spôsobom. „Bude zlé, ak by napríklad argumenty, že sa obrnené vozidlá budú montovať na Slovensku a subdodávatelia budú slovenské firmy, boli použité na zakrytie toho, že kúpi technika, ktorá bude drahšia a menej kvalitná, ako keby bola otvorená súťaž, kde by sa posudzovali technické parametre a cena,“ konštatoval predseda OKS Dostál.

OKS preto vyzýva ministra Gajdoša, aby plánovaný nákup obrnených vozidiel zabezpečilo ministerstvo obrany formou otvorenej súťaže, ktorá  bude dostatočné transparentná, aby umožnila verejnú kontrolu postupu ministerstva v tejto veci a vylúčila pochybnosti o jeho korektnosti. „Povesť SNS je vážne spochybnená eurofondovým škandálom na ministerstve školstva. Je v záujme samotnej SNS, aby nečelila podobnému škandálu v ďalšom rezorte vedenom jej nominantom. Jediný spôsob, ako tomu zabrániť, je otvorená súťaž,“ zdôraznil Ondrej Dostál.

 

Súvisiace informácie:

Interpelácia poslanca NR SR O. Dostála a odpoveď ministra obrany P. Gajdoša

Comments

Komentáre