Bratislava, 28. januára 2020 – Občianska konzervatívna strana (OKS) podobne ako primátori našich miest vníma naštartovanie pokračovania reformy verejnej správy za jednu z kľúčových aktuálnych výziev našej krajiny.

Únia miest Slovenska združujúca primátorov miest, ktoré obývajú dve tretiny mestskej populácie našej krajiny, dnes na svojom sneme v Bratislave predstavila svoje reformné zámery týkajúce verejnej správy na Slovensku.

Hlavy našich miest považujú za nevyhnutné vykonať zmeny v kompetenčnom rámci, financovaní a celkovom postavení územných samospráv zoči-voči centrálnej vláde v súlade so skutočným uplatňovaním princípov subsidiarity a decentralizácie.

OKS je téma samosprávy blízka aj vzhľadom na skutočnosť, že traja z jej štyroch kandidátov na kandidátnej listine SaS sú činní v územnej samospráve. Okrem starostky bratislavského Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej sú miestnymi poslancami v dvoch bratislavských mestských častiach aj Juraj Petrovič a Ondrej Dostál.

„Ak chce byť Slovensko úspešným príbehom, niet inej cesty, ako posilniť naše územné samosprávy voči centrálnej vláde. Ťažko nájdete vo svete príklad demokratickej krajiny, ktorá by bola ekonomicky úspešná bez toho, aby v nej boli dôsledne napĺňané princípy decentralizácie. Oceňujeme preto, že Únia miest Slovenska začala odbornú diskusiu o potrebe zmien vo verejnej správe,“ uvádza poslanec NR SR a predseda OKS Ondrej Dostál.

„V samospráve dennodenne riešime problémy našich občanov, sme k nim najbližšie, v priamom kontakte, načúvame im a chceme im pomôcť. Neraz nás však obmedzuje nedostatok financií, ktoré nepostačujú na ten balík kompetencií, ktoré na nás centrálna vláda prostredníctvom zákonov posúva. Nie je možné, aby sme preberali na seba zodpovednosť bez peňazí, ktoré centrálna vláda od ľudí vyberá na daniach, no necháva si ich pre seba,“ uvádza starostka bratislavského Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

„Slovensko počas Ficových vlád stratilo nielen mnoho zdrojov, ktorými sa tu trestuhodne mrhalo na predražené obstarávania smerované do firiem kamarátov a iné rozkrádačky. Slovensko tiež stratilo mnoho rokov, počas ktorých sa v našej krajine nediali také zmeny v nastavení verejných politík, ktoré by Slovensko a jeho obyvateľov dokázali pripraviť na budúcnosť a neustále sa meniaci svet okolo nás. Reforma verejnej správy je jednou z kľúčových výziev na tejto ceste. Poslanci OKS budú presadzovať, aby sa budúca vláda tejto téme venovala intenzívnejšie ako jej predchodkyne, lebo si uvedomujeme jej dôležitosť,“ uzatvára podpredseda OKS Juraj Petrovič.

Comments

Komentáre