Bratislava, 30. august 2017 – Poslanci NR SR Ondrej Dostál (OKS, v klube SaS) a Peter Osuský (SaS) dnes podali na generálnu prokuratúru trestné oznámenie týkajúce sa prebiehajúce súdneho procesu s výtvarníkom Petrom Kalmusom.

Výtvarník Peter Kalmus je trestne stíhaný za to, že údajne v noci z 20. na 21. augusta 2016 poškodil Pomník padlých v druhej svetovej vojne v Košiciach tým, že z neho odstránil umelohmotné kosáky a kladivá. Prokurátor podal na Petra Kalmusa obžalobu pre trestný čin výtržníctva. Peter Kalmus popiera, žeby sa uvedeného skutku dopustil.

Dostál s Osuským iniciovali pred tromi týždňami vyhlásenie, ktorého signatári vyjadrili podporu Petrovi Kalmusovi, protestovali proti jeho trestnému stíhaniu a vyhlásili, že schvaľujú čin, za ktorý je Kalmus stíhaný. Vyhlásenie, pod ktorým je podpísaných 89 osôb, bolo 11. augusta 2017 publikované na portáli changenet.sk, kde sa s ním stotožnilo ďalších zhruba 500 ľudí.

Tým mohla byť podľa Ondreja Dostála naplnená skutková podstata trestného činu Schvaľovania trestného činu podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona. Podľa § 338 ods. 1 Trestného zákona „Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

„My sme sa verejne prihlásili k tomu, že tento čin schvaľujeme. Sme síce hlboko presvedčení, že nejde o trestný čin, ale aj v prípade, že súd rozhodne inak, trváme na svojom tvrdení a sme pripravení znášať všetky dôsledky,“ uviedol predseda OKS a poslanec NR SR Ondrej Dostál.

„Čin neznámej osoby, za ktorý je trestne stíhaný a obžalovaný Peter Kalmus, nie je podľa nášho názoru trestným činom, ale prejavom občianskej statočnosti. Svojím prihlásením sa k tomuto vyhláseniu potvrdzujeme, že verejne schvaľujeme tento skutok,“ doplnil poslanec NR SR Peter Osuský (SaS).

Odstránenie umelohmotných komunistických symbolov v deň výročia okupácie Československa vojskami Sovietskeho zväzu a ďalších krajín Varšavskej zmluvy z pamätníka nie je podľa signatárov vyhlásenia hanobením historickej a kultúrnej pamiatky, ale práve naopak prejavom úcty k obetiam zločineckého režimu.

„Naše vyhlásenie, aj naše trestné oznámenie je vyjadrením podpory Petrovi Kalmusovi a protestom proti jeho šikanovaniu zo strany orgánov činných v trestnom konaní,“ vysvetlil Ondrej Dostál.

Súvisiace informácie:

Trestné oznámenie týkajúce sa prebiehajúce súdneho procesu s Petrom Kalmusom, 30.8.2017
OKS: Komunistické symboly nepatria na verejné priestranstvá, 14.8.2017
Vyhlásenie k obžalobe Petra Kalmusa, changenet.sk, 11.8.2017

Comments

Komentáre