Predsedníctvo OKS rozhodlo, že OKS vo voľbách do Európskeho parlamentu podporí SaS.

OKS v nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu sama nekandiduje. Voľby však považujeme dôležité z hľadiska budúcnosti Európskej únie aj Slovenska. Preto je dôležité, aby sa ich ľudia v čo najväčšom počte zúčastnili a odovzdali hlas stranám, ktorých program a reálne politické správanie sú im blízke, a kandidátom, ktorým dôverujú. OKS vidí takú stranu a takých kandidátov v SaS a odporúča svojim voličom a sympatizantom voliť SaS. Dôvody sú nasledovné:

1. POLITICKÁ BLÍZKOSŤ OKS A SAS
Zo subjektov kandidujúcich v eurovoľbách je pre OKS z politického a programového hľadiska najbližšia SaS. OKS aj SaS sú pravicové strany, ktoré spája dôvera v individuálnu slobodu, obhajoba princípov slobodnej spoločnosti a slobodnej trhovej ekonomiky a snaha o obmedzenú úlohu štátu, zníženie miery prerozdeľovania, dobré podnikateľské prostredie a o efektívne a transparentné fungovanie verejného sektora. Prejavom tejto blízkosti je aj dlhodobá spolupráca OKS s SaS na všetkých úrovniach – od miestnej cez regionálnu až po národnú, napokon aj účasť dvoch kandidátov OKS na kandidátnej listine SaS v parlamentných voľbách 2016 a moje pôsobenie v poslaneckom klube SaS v NR SR.

2. SPOLOČNÝ POHĽAD NA EÚ A JEJ BUDÚCNOSŤ
OKS spája s SaS pohľad na EÚ a jej budúcnosť. Členstvo v EÚ je životným záujmom Slovenska. Ako hlavný prínos nášho členstva v EÚ vidíme naše politické a hodnotové ukotvenie v západnom svete, spoločný európsky trh a štyri základné slobody – voľný pohyb tovarov, služieb, pracovnej sily a kapitálu. Našou predstavou nie je smerovanie k stále tesnejšej a centralizovanejšej únii, ale dobrovoľná spolupráca členských štátov a vytváranie dobrých podmienok pre slobodné fungovanie ľudí a firiem v rámci celej EÚ. Chceme EÚ reformovať, aby lepšie fungovala a členské štáty a ich občania vnímali jej dôležitosť. Prejavom blízkosti v európskych témach je členstvo OKS aj SaS v Aliancii konzervatívcov a reformistov v Európe (ACRE).

3. DÔVERYHODNÁ PERSONÁLNA PONUKA
SaS ponúka slušných, kompetentných a dôveryhodných kandidátov. Viacerí z nich už osvedčili svoje kvality pôsobením vo verejnom živote. Prvá trojica kandidátov svojim doterajším pôsobením reprezentuje témy, ktoré sú pre OKS dôležité.
Eugen Jurzyca – zodpovedné hospodárenie s verejnými financiami, obmedzovanie miery prerozdeľovania, vyrovnaný rozpočet.
Alojz Baránik – spravodlivosť a právny štát nielen na papieri, ale v reálnom živote.
Lucia Ďuriš Nicholsonová – dôsledný boj proti korupcii a občiansku angažovanosť.

Rozhodnutie OKS podporiť SaS v eurovoľbách je logickým vyústením doterajšej spolupráce oboch strán.

Ondrej Dostál
predseda OKS

V Bratislave dňa 10. mája 2019.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.