Dnes som na Generálnu prokuratúru SR podal podnet na prešetrenie informácií o telefonáte medzi Antoninom Vadalom a Robertom Ficom a ďalších informácií svedčiacich o prepojeniach Vadalu s predstaviteľmi štátnych orgánov Slovenskej republiky zneužívaných na krytie páchania drogovej trestnej činnosti.

Môj podnet vychádza z informácií obsiahnutých v článku Kokainoví kovbojové, ktorý bol dňa 21.2.2019 publikovaný na webe Českého centra pro investigativní žurnalistiku www.investigace.cz. Na základe týchto informácií som nadobudol dojem, že mohlo prísť k spáchaniu viacerých trestných činov. Ide najmä o dve informácie:

  1. informácie o kontaktoch Antonina Vadalu s predstaviteľmi colnej správy na Slovensku,
  2. informácie o telefonáte medzi Robertom Ficom a Antoninom Vadalom v roku 2012.

Ad Vadala a colníci 

Článok Kokainoví kovbojové informuje o aktivitách talianskeho podnikateľa Antonina Vadalu, ktorý je podozrivý z väzieb na kalábrijský gang ‚Ndrangheta a z účasti na drogovej trestnej činnosti. Informuje o jeho kontaktoch na predstaviteľov slovenskej colnej správy.
Tieto informácie vyvolávajú podozrenie, že zo strany niektorých colníkov, ale aj policajtov a štátnych úradníkov v Slovenskej republike mohlo prísť k spoluúčasti na páchaní drogovej trestnej činnosti (Trestný čin Nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 Trestného zákona (ďalej len „TZ“)), alebo k naplneniu skutkovej podstaty trestného činu Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ, niektorého z trestných činov korupcie podľa § 328 až 336 TZ alebo trestného činu Nadržovania podľa § 339 TZ.

Ad Vadala a Fico 

Článok Kokainoví kovbojové informuje aj o telefonáte, ku ktorému malo v roku 2012 prísť medzi Antoninom Vadalom a vtedajším predsedom vlády Slovenskej republiky Robertom Ficom. Keďže prepojenia na Vadalu mali viacerí ľudia z blízkeho okolia Roberta Fica (tajomník Bezpečnostnej rady Viliam Jasaň, štátna radkyňa v Kancelárii predsedu vlády Mária Trošková) a sám Fico doteraz priamy kontakt s Vadalom popieral, žiadam preveriť, či záznam z údajného telefonického rozhovoru medzi Ficom a Vadalom z roku 2012 neobsahuje informácie, ktoré by nasvedčovali, že mohlo prísť k spáchaniu k spáchaniu trestného činu Nadržovania podľa § 339 TZ, trestného činu Zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 TZ alebo niektorého z iných trestných činov. Prípadne, či tieto informácie nesvedčia o tom, že mohlo prísť k pokusu o spáchanie niektorého z týchto trestný činov, alebo k navádzaniu na spáchanie niektorého z týchto trestných činov.

Predstavitelia mafie a organizovaného zločinu sa snažia udržiavať kontakty a vzťahy s predstaviteľmi štátu, politikmi, štátnymi úradní, policajtmi, colníkmi, prokurátormi, sudcami aby tieto kontakty a vzťahy zneužívali na krytie svojej trestnej činnosti a zamedzenie jej odhalenia, vyšetrovania a potrestania.

Nad rámec vyššie uvedeného som požiadal o prešetrenie, či okrem spomínaného telefonátu neobsahuje spis, ktorý v súvislosti s vyšetrovaním trestnej činnosti Antonina Vadalu vedie talianska prokuratúra, aj ďalšie informácie, ktoré by mohli nasvedčovať, že dochádzalo k páchaniu takejto trestnej činnosti niektorým z predstaviteľov štátnych orgánov Slovenskej republiky.

Ondrej Dostál
predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)
poslanec NR SR (klub SaS)

V Bratislave dňa 22. februára 2019.

 

Súvisiace informácie:

Trestné oznámenie Ondreja Dostála

Kokainoví kovbojové  (web Českého centra pro investigativní žurnalistiku, 22.2.2019, Autori článku: Pavla Holcová, Katarína Jánošíková (ICJK), Cecilia Anesi, Lorenzo Bagnoli, Giulio Rubino a Luca Rinaldi (IRPI))

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.