Zistenia Denníka N, ktoré jednoznačne dokazujú, že rigorózna práca Andreja Danka je plagiát, usvedčujú predsedu slovenského parlamentu z opakovaného klamstva a podvodu pri získaní akademického titulu doktora práv.

Osoba s takýmto „vysvedčením“ nemá na čele Národnej rady Slovenskej republiky čo hľadať. Je hanbou Slovenska, je ohrozením medzinárodnej reputácie našej krajiny, je neprijateľný pre všetkých predstaviteľov demokratických krajín, z ktorých mnohí sa s ním nebudú ochotní stretnúť, aby sa sami nepošpinili.

Preto OKS vyzýva Andreja Danka, aby sa bezodkladne vzdal postu predsedu Národnej rady Slovenskej republiky a mandátu poslanca NR SR. Ako klamár a plagiátor nemá v zastupiteľskom zbore demokratickej krajiny čo hľadať.

Juraj Petrovič

podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 15. novembra 2018.

Comments

Komentáre

Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.