28. október 1918 patrí spolu s 29. augustom 1944 a 17. novembrom 1989 k najdôležitejším dátumom v novodobých slovenských dejinách.

Dá sa bez váhania povedať, že vznik prvej Československej republiky bol pre Slovákov žijúcich v Uhorsku záchranou v hodine dvanástej. Bol pre nich tiež začiatkom dovtedy nemožného, ale o to rýchlejšieho a fascinujúceho rozvoja vo všetkých oblastiach života. Slobodné prostredie prvej republiky umožnilo rozvinúť talent, vynaliezavosť a podnikavosť občanov slovenskej polovice republiky v miere, ktorá bola v Európe jedinečná.

Za tento rozvoj a túto šancu vďačíme mnohým.

Vďačíme za ne československej vojnovej a povojnovej diplomacii v podaní T. G. Masaryka, M. R. Štefánika a E. Beneša, ktorá zabezpečila uznanie vlády nového štátu pred jeho vznikom a jeho hranice po jeho vzniku.

Vďačíme za ne československým legionárom, ktorí svojou odvahou a ochotou položiť život za ešte neexistujúcu vlasť podporili diplomatické úsilie vojenskou silou.

Vďačíme za ne československému vojsku, ktoré po vzniku republiky muselo väčšinu jej slovenského územia vojensky obsadiť a zabezpečiť hranice.

Vďačíme za ne ale aj nespočetnému množstvu Čechov, ktorí prišli na Slovensko pomôcť budovať dôležité inštitúcie novovzniknutej republiky.

Československá republika bola demokratickým štátom, ktorý bol založený na spolupráci. Československá republika bola štátom, za ktorý, napriek jeho krátkej existencii, bola väčšina občanov ochotná položiť život. Väčšia miera lojality voči vlasti možná nie je. Dve totality, fašistická a komunistická, sa pokúšali zlikvidovať duchovné dedičstvo prvej republiky. V  nepríjemne vysokej miere sa im to aj darilo.

Vládna koalícia schválila 30. október 2018 ako jednorazový štátny sviatok k stému výročiu podpisu Martinskej deklarácie. Dokumentu, ktorý by bez všetkého vyššie spomenutého ostal len ďalším nevyslyšaným prosbopisom Slovákov. Schválenie tohto podivného jednorazového sviatku svedčí o hlbokom nepochopení významu, obsahu a odkazu 28. októbra pre slovenské dejiny a súčasnosť.

Je úlohou všetkých demokratických politických síl, aby ukázali občanom, že výkon verejnej moci je v prvom rade služba im, služba štátu, ktorý tvoria. Je úlohou všetkých demokratických politických síl pripomínať si nielen dátumy, ale najmä ich obsah a odkaz. Odkazom prvej Československej republiky je mravnosť, spravodlivosť, sloboda a skutočné vlastenectvo. Len spoluprácou demokratických politických síl je možné zabrániť úpadku liberálnej demokracie a tendenciám, ktoré smerujú proti tomuto odkazu.

Juraj Petrovič
podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

Ondrej Dostál
predseda OKS a poslanec NR SR

V Bratislave a Brne dňa 28. októbra 2018.

Pozvánka na zhromaždenie k 100. výročiu vzniku Československa

Comments

Komentáre