V Námestove a najnovšie aj v Rajci vandali zničili alebo poškodili veľké množstvo náhrobných kameňov na židovských cintorínoch.

Ide o cintoríny, ktoré sa postupne podarilo obnoviť po tom, čo boli najprv za Slovenského štátu a následne aj počas komunistickej totality likvidované, alebo, v lepšom prípade, ignorované. Je smutné a nebezpečné, že dnes je antisemitizmus šírený nielen cez sociálne siete a konšpiračné médiá, ale prejavuje sa aj takýmito vandalskými činmi.

OKS ostro odsudzuje prejavy antisemitizmu a vandalizmus z neho vychádzajúci. Je prejavom najnižších pudov a absolútnej neúcty k ľuďom, ak niekto ničí a znesväcuje cintorín, miesto posledného odpočinku. Títo mŕtvi sa nemôžu brániť a zničenie ich náhrobku často znamená, že ich pamiatka definitívne zanikne, nakoľko príbuzní väčšinou nežijú a náhrobok nemá kto obnoviť.

Takýmito aktmi vandalizmu je ničená aj dlhoročná práca obetavých ľudí, ktorí svoj voľný čas a financie venujú na obnovu zanikajúcich židovských cintorínov. Dobrovoľníci tým pomáhajú udržiavať historickú pamäť, ktorá je veľmi dôležitá v dnešnej dobe, plnej šírenia strachu, nenávisti, prázdnych fráz a fašistickej, či komunistickej propagandy.

Vyzývame policajné orgány, aby intenzívne pátrali po páchateľoch a zvýšili ostražitosť pri hliadkovaní v okolí podobných cintorínov aj v iných mestách.

OKS podnikne kroky, aby pomohla občianskym združeniam, ktoré sa o cintoríny starajú, s obnovou poškodených a zničených pamätníkov.

Juraj Petrovič
podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 24. decembra 2019

Foto – FB Polícia Slovenskej republiky

Comments

Komentáre

Juraj Petrovič

Juraj Petrovič je vyštudovaný hudobník a právnik. Pracuje na pozícii stredného manažmentu v oblasti chemického priemyslu. Členom OKS je od roku 2002, postupne zastával rôzne funkcie v republikovej rade a predsedníctve OKS. V období 2012 až 2020 pôsobil ako predseda Programovej rady OKS a v rokoch 2013 až 2020 bol podpredsedom OKS.