Bratislava, 28. októbra 2020 – Dnes si pripomíname výročie vzniku prvej Československej republiky v roku 1918. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu a vyhlásený núdzový stav si túto udalosť po prvý raz nebude môcť Občianska konzervatívna strana uctiť formou tradičného verejného zhromaždenia na dnes už Masarykovom námestí pri Pamätníku československej štátnosti a soche T. G. Masaryka.

„Demokratický systém je dôležitý a v našej histórii sa obdobie demokracie okrem obdobia po roku 1989 viaže práve na obdobie prvej Československej republiky, ktorej vznik sa datuje 28. októbrom 1918. Myslím si, že je to tak dôležitý moment v našej histórii, že si zaslúži byť štátnym sviatkom Slovenskej republiky,“ uviedol Ondrej Dostál, predseda OKS a poslanec NR SR (klub SaS) počas rozpravy v druhom čítaní k návrhu zákona, ktorým sa má ustanoviť, že 28. október sa stane štátnym sviatkom.

„28. október je úsvitom moderných dejín demokracie na Slovensku. Nech už akokoľvek, jedná sa o dátum, ktorý bol hádam tým najzlomovejším v našich moderných dejinách, pretože sme vďaka nemu nadobudli nielen demokraciu, ale i tak dôležitú vec, ako hranice, vymedzenie a uznanie. A všetko to, čo prišlo potom, dobré aj zlé, stálo na tomto základe. 28.  október má dramatické osudy i ako historický dátum,“ uviedol v rozprave k návrhu zákona jeden z jeho predkladateľov Peter Osuský (SaS).

V minulosti bol tento návrh Petrom Osuským a Ondrejom Dostálom predkladaný v takej podobe, že sa nezvyšoval počet štátnych sviatkov, aby to nemalo ekonomické dopady. Preto sa navrhovalo vypustiť 1. september ako Deň ústavy zo zoznamu štátnych sviatkov a preradiť ho medzi pamätné dni, keďže na vznik samostatnej Slovenskej republiky odkazuje nielen Deň ústavy, ale aj 1. január. Keďže tento návrh opakovane v parlamente neprešiel a v takej podobe by zrejme neprešiel ani dnes, navrhuje skupina poslancov zo všetkých strán vládnej koalície tentoraz nevyradiť žiadny z existujúcich štátnych sviatkov. Počet štátnych sviatkov by sa mal zvýšiť na šesť, teda priradiť k nim 28. október, avšak aby to nemalo ekonomické dopady a nezvyšoval sa počet dní, keď štát nariaďuje, že má byť zo zákona voľno, prichádzajú poslanci s neštandardným riešením: 28. október by bol síce štátnym sviatkom, ale nebol by dňom pracovného pokoja.

„Uvedomujeme si, že to nie je optimálne riešenie, nie je to riešenie, ktoré by bolo dokonalé a úplne by zodpovedalo našim predstavám, ale sme realisti a myslíme si, že toto je spôsob, akým zvýšiť váhu 28. októbra v hierarchii dní, ktoré si Slovenská republika pripomína,“ vysvetľuje Peter Osuský.

„Veríme, že budúci rok si budeme môcť na tradičnom zhromaždení 28. októbra pripomenúť dôležitosť demokracie a vzniku prvej Československej republiky konečne v deň štátneho sviatku Slovenskej republiky,“ uzatvára predseda OKS Ondrej Dostál.

Comments

Komentáre