Zakázať inštalovanie pamätných tabúľ predstaviteľom komunistického režimu je hlavným cieľom návrhu novely zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému, ktorý spolu s poslancami Petrom Osuským (SaS) a Vierou Dubačovou (SPOLU) predkladám na marcovú schôdzu NR SR. Návrh sme predložili v predvečer dnešného 70. výročia uchopenia moci komunistami v Československu.

Aj takmer tri desaťročia po demokratickej revolúcii, ktorá skoncovala s komunistickým režimom, existujú na Slovensku ulice a verejné priestranstvá pomenované po predstaviteľoch komunistického režimu, alebo po dôležitých udalostiach spojených s komunistickým hnutím. Ešte z prednovembrových čias pretrvávajú pamätníky, pomníky, pamätné tabule a sochy pripomínajúce predstaviteľov komunistického režimu, dôležité udalosti komunistického hnutia, či obsahujúce komunistickú symboliku.

Dokonca ešte aj dnes dochádza k inštalovaniu pamätníkov a pamätných tabúľ venovaných predstaviteľom komunistického režimu (napr. pamätník Vasiľa Biľaka v Krajnej Bystrej, či pamätná tabuľa komunistického prokurátora Jána Pješčaka vo Veľkom Lipníku). Na druhej strane sa podobným spôsobom oslavujú aj predstavitelia fašistického režimu vojnového Slovenského štátu z obdobia rokov 1939 až 1945 (napr. Tisova socha v Čakajovciach, busta Ferdinanda Ďurčanského v Rajci, Tisove pamätné tabule v Bytči, Rajci a Oščadnici).

Orgány činné v trestnom konaní však takéto konanie nepovažujú za naplnenie skutkovej podstaty niektorého z trestných činov, ktoré postihujú prejavovanie sympatií k hnutiam smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd, či výrobu a šírenie extrémistických materiálov. A žiadny iný zákon nebráni dokonca ani tomu, aby v demokratickej Slovenskej republike boli inštalované nové pamätníky a pamätné tabule oslavujúce totalitné režimy.

Preto navrhujeme zakázať inštaláciu takýchto pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ prostredníctvom novely zákona o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a novely zákona o protifašistickom odboji. Novelou zákona o obecnom zriadení, obsiahnutou v ďalšom článku nášho návrhu, sa zakazuje určovať nové názvy ulíc a verejných priestranstiev po predstaviteľoch totalitných režimov. Tieto zákazy sa nemajú vzťahovať na už existujúce pamätníky, pomníky, tabule, názvy ulíc, či verejných priestranstiev, ale majú platiť smerom do budúcnosti.

Návrh zákona sme predložili v predvečer 70. výročia komunistického prevratu v Československu. Účinnosť zákona navrhujeme symbolicky stanoviť na štátny sviatok pripomínajúci protifašistické Povstanie z roku 1944 (29. august) a odloženú účinnosť jedného z článkov zákona na štátny sviatok pripomínajúci demokratickú revolúciu proti komunistickému režimu v roku 1989 (17. november).

Občianska konzervatívna strana (OKS) tento týždeň zároveň v rámci pripomienkového konania k novele zákona o ochranných známkach navrhla takú úpravu, aby sa znemožnila registrácia ochrannej známky na komunistické a fašistické symboly. Keďže Komunistickej strane Slovenska v už minulosti bola zaregistrovaná ochranná známka na ich symboly s päťcípou hviezdou, kosákom a kladivom, ktoré používal ako svoje symboly komunistický režim, navrhujeme doplniť do zákona aj spôsob, akým registráciu takejto ochrannej známky zrušiť.

Ondrej Dostál

predseda OKS, poslanec NR SR

 

V Bratislave dňa 25. februára 2018.

 

Súvisiace informácie:

Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Petra OSUSKÉHO, Viery DUBAČOVEJ a Ondreja DOSTÁLA na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a o doplnení niektorých zákonov

OKS proti ochranným známkam pre fašistov a komunistov

OKS: Február 1948 je mementom krehkosti demokracie voči brutalite diktatúry

Pozvánka na Spomienku na obete komunistickej totality 25.2.2018 o 16:30 (OKS, NOVA, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika, Mladí liberáli, Mladí konzervatívci)

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.