Včerajší podpis dodatku koaličnej zmluvy ukazuje veľmi jasne, v akom svete žijú jednotliví členovia koalície. Je to svet delenia si koristi. Svet, kde jediné, na čom im v politike záleží, je prístup k verejným prostriedkom a k spôsobom ich rozkrádania.

Celá tzv. koaličná kríza je po podpise dodatku koaličnej zmluvy jasne čitateľná ako snaha SNS o väčšiu časť koristi pri lúpení verejných zdrojov nielen na celoštátnej ale aj na nižších úrovniach, až po úroveň okresov.

Okresné koaličné rady sú vernou kópiou mečiarovských „akčných pätiek,“ ktoré po voľbách v roku 1994 rozhodovali o obsadzovaní postov až na okresnej úrovni a ich hlavnou úlohou bolo, aby každá koaličná strana mala dostatočné príležitosti na rozkrádanie štátu.

Včerajšia koaličná dohoda, ktorá je obdobou akčných pätiek, je vo svojej podstate tiež len dymovou clonou, ktorá pod heslami lepšej spolupráce a už obligátneho bezzubého akožeboja proti extrémizmu poslúži len jednému – kontrole koaličných strán nad obstarávaniami, dotáciami a ďalšími spôsobmi kradnutia, a to až na okresnú úroveň.

Vytváranie paralelných štruktúr v štáte, ktorý má v ústave a súvisiacich zákonoch jasne definované tak svoje ako i samosprávne orgány a ich kompetencie, spôsob ich kreovania a volieb či menovanie ich predstaviteľov, pripomína národné výbory či iné im podobné paralelné štruktúry, ktoré v konečnom dôsledku napomohli zvrhnutiu demokratického štátneho zriadenia v povojnovom Československu.

OKS je presvedčená, že takýto spôsob parcelácie krajiny stranami vládnej koalície je prejavom hlbokého pohŕdania demokratickými inštitúciami štátu, snahou o vytvorenie ďalšej štruktúry umožňujúcej rozsiahle rozkrádanie verejných zdrojov a v konečnom dôsledku povedie k zvýšeniu preferencií extrémistických strán.

Ondrej Dostál
predseda OKS a poslanec NR SR

Juraj Petrovič
predseda Programovej rady OKS a podpredseda OKS

Ivan Kuhn
podpredseda OKS

V Bratislave dňa 12. septembra 2017.

Comments

Komentáre