Občianska konzervatívna strana rozhodnutie britských voličov o vystúpení Veľkej Británie z Európskej únie ľutuje, ale rešpektuje ho. EÚ tým stráca jeden z najvýznamnejších „hlasov rozumu“, ktorý často úspešne bránil tendenciám na ešte silnejšiu integráciu a byrokratizáciu únie.

V situácii, kedy Európska únia čelí hybridnej vojne zo strany Ruska a keď viaceré politické strany v rámci EÚ sledujú nacionalistické až extrémistické či separatistické ciele, bude veľmi dôležitý postoj politikov EÚ k britskému referendu.

Populizmus a vzbudzovanie vášní sú totiž len časťou dôvodov, prečo sa nadpolovičná väčšina účastníkov britského referenda rozhodla hlasovať pre odchod z únie. Tou druhou časťou je skutočne prebujnelá, neprehľadná a často zbytočná byrokracia EÚ, nedostatok legitimity niektorých jej orgánov a nedostatok právomocí tých orgánov, ktoré legitimitu majú, nerešpektovanie stanovených pravidiel niektorými členskými štátmi bez patričnej reakcie orgánov EÚ, ako aj prílišný aktivizmus niektorých čelných predstaviteľov EÚ, ktorý je veľmi vzdialený európskej realite.

Ak sa z dôvodov, ktoré vyše polovicu zo zúčastnených britských občanov viedli k hlasovaniu za odchod Británie z EÚ, podarí poučiť, môže toto rozhodnutie predstavovať pre Európsku úniu nový impulz k vývoju správnym smerom. Ak sa nepodarí zmeniť charakter a fungovanie EÚ smerom k dodržiavaniu vnútorných pravidiel, zvýšeniu legitimity jej orgánov a realistickejšiemu pohľadu na jej fungovanie, hrozí Európskej únii vlna podobných hlasovaní, ako to včerajšie britské.

Slovensko nemá inú možnosť pre svoj úspešný rozvoj ako členstvo v Európskej únii. Sily a strany, ktoré presviedčajú občanov Slovenska o opaku, nehovoria pravdu. OKS je rozhodne a jednoznačne za zotrvanie Slovenska v Európskej únii a súčasne vyzýva jej predstaviteľov, aby využili túto príležitosť na zásadnú diskusiu o zlepšení fungovania EÚ. Predsedníctvo Slovenska by v tejto situácii mohlo byť príležitosťou nastoľovať tieto a ďalšie dôležité témy.

Ondrej Dostál

predseda OKS

Juraj Petrovič

podpredseda OKS a predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 24. júna 2016.

Comments

Komentáre