Okupácia Československa v auguste 1968 bola ďalším zo zločinov komunizmu.

Občianska konzervatívna strana (OKS) vníma 50. výročie sovietskej agresie nie ako dôvod oslavovať nereálny pokus o reformu komunistického systému vtedajším vedením komunistickej strany, ale predovšetkým ako príležitosť pripomenúť si zločinný charakter komunistickej totality, uctiť si pamiatku jej obetí a vyzdvihnúť odvahu statočných ľudí, ktorí sa jej postavili na odpor.

Vraždenie československých občanov sovietskymi okupantmi v roku 1968 bolo logickým pokračovaním vraždenia politických oponentov československými komunistami po puči a nastolení komunistického režimu v roku 1948. Normalizácia 70. rokov bola pokračovaním justičných zločinov 50. rokov. Komunizmus bol a ostal zločineckým režimom.

August 1968 je pre OKS trvalou pripomienkou dôležitosti skutočne slobodnej a demokratickej spoločnosti, ktorú je potrebné obhajovať a chrániť. Rovnako nám pripomína, že miesto slobodného a demokratického Slovenska je na Západe, čoho vyjadrením je naše členstvo v NATO a EÚ.

Augustové výročie nám zároveň pripomína potrebu našej solidarity s obeťami agresie a útlaku totalitných a autoritatívnych režimom. Našu podporu si zaslúžia Gruzínsko a Ukrajina, ktoré dnes čelia agresii zo strany Putinovho Ruska.

Ondrej Dostál, predseda OKS, poslanec NR SR
Juraj Petrovič, podpredseda OKS, predseda Programovej rady OKS

V Bratislave dňa 21. augusta 2018.

 

OKS si výročie okupácie pripomenie dnes o 18:00 hod. pri Pamätníku obetiam komunizmu na Jakubovom námestí v Bratislave zhromaždením Zločiny komunizmu: 50 rokov od okupácie, ktoré organizuje v spolupráci s občianskym združením Post Bellum, Ukrajinsko-slovenskou iniciatívou, Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika, Mladými liberálmi a Mladými konzervatívcami.

Comments

Komentáre