Návrh kompetenčného zákona, o ktorom na návrh vlády v skrátenom konaní, hoci naň neexistujú zákonné dôvody, rokuje parlament, sústreďuje v rukách predsedu vlády Fica kompetencie potrebné pre ďalšiu propagandu predsedu strany SMER-SD Fica za peniaze daňovníkov. 

Kým dosiaľ boli kompetencie úradu vlády prierezové, „nad“ ostatnými rezortmi, teraz úrad vlády získava kompetenciu týkajúcu sa regionálneho rozvoja, ktorú od roku 2001 dosiaľ nieslo dokonca v názve jedno z ministerstiev.

Návrh zákona de facto vytvára z úradu vlády nové ministerstvo. Hoci sa z formálneho hľadiska nebude tak nazývať. Slovensko potrebuje štíhlejšiu a zároveň efektívnejšiu vládu. Ficova vláda robí pravý opak.

Pred nástupom tretej Ficovej vlády platilo, že na Slovensku máme 13 ministerstiev. O trištvrte roka neskôr sa po dvoch skrátených legislatívnych konaniach týkajúcich sa kompetenčného zákona prebúdzame do krajiny, kde máme 15 ministerstiev. Presnejšie, 13 de iure ministerstiev + 2 de facto ministerstvá. Ministerstvá, ktoré sa síce volajú len úradmi, lebo to neznie tak hrozivo, ale de facto nimi sú, resp. budú, ak tento návrh parlament schváli.

Jedno z de facto ministerstiev pribudlo v skrátenom legislatívnom konaní krátko po voľbách (lebo vraj inak hrozili hospodárske škody), v podobe Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, a hoci sa volá úrad, ide de facto o ministerstvo.

Ďalšie z de facto ministerstiev, opäť v skrátenom legislatívnom konaní (lebo vraj zasa hrozia hospodárske škody), v tomto prípade s názvom Úrad vlády Slovenskej republiky, vláda požaduje od parlamentu odobriť teraz. Opäť sa to volá úrad, ale tento úrad premieňame na de facto ministerstvo.

Kým v roku 2010 sme mali jedno ministerstvo (MVRR SR), ktoré zodpovedalo za regionálny rozvoj, koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja a koordináciu eurofondov ako Centrálny koordinačný orgán (CKO), v roku 2017 budeme mať jedno ministerstvo (MPRV SR), ktoré zodpovedá za regionálny rozvoj okrem vecí, ktoré s ním prirodzene súvisia; jedno de facto ministerstvo zvané úrad vlády zodpovedajúce za koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja; jedno de facto ministerstvo zvané úrad podpredsedu vlády zodpovedajúce za koordináciu eurofondov, ktoré vraj majú slúžiť na vyrovnávanie regionálnych rozdielov, ba ešte i vládneho splnomocnenca, ktorý má na starosti podporu najmenej rozvinutých regiónov. Kompetenciu regionálneho rozvoja, ktorá patrí na úroveň územnej samosprávy, tak namiesto jedného ústredného orgánu štátnej správy budú riešiť tri plus jeden splnomocnenec.

Ficovou vládou predložený návrh novely kompetenčného zákona je výrazom jej snahy o ďalšiu centralizáciu správy územia v regiónoch a snahou posilňovať štátnu správu na úkor samosprávy. Slovensko potrebuje decentralizáciu a silnejšie samosprávy, kompetenčne aj finančne. Ficova vláda robí pravý opak. Vláda „navrhuje rozšíriť pôsobnosť okresných úradov o oblasť regionálneho rozvoja,“ a to v súvislosti so zákonom o podpore najmenej rozvinutých regiónoch, v rámci ktorého sa spracúvajú na okresnej úrovni tzv. akčné plány. Ide o jeden z dôsledkov „reformy“ ESO, ktorá spustila proces recentralizácie verejnej správy v regiónoch, pričom piliermi sú okresné úrady.

Vláda navrhuje, že úrad vlády bude do okresov, čiže vybraným firmám a vybraným samosprávam, posúvať dotácie na regionálny rozvoj. Fico bude odteraz potláčať fiškálnu decentralizáciu trojako – nielen cez svoju rezervu a rezervu vlády, ale i cez ďalšie dotácie „na ihriská“.

Návrh zákona sústreďuje v rukách predsedu vlády Fica kompetencie potrebné pre ďalšiu propagandu predsedu strany SMER – SD Fica za štátne peniaze. Slovensko potrebuje zodpovednú vládu, ktorá bude schopná realizovať potrebné reformy a robiť v záujme krajiny aj nepopulárne opatrenia, nie partičku populistov, ktorí cestujú po regiónoch a účelovo vybraným šťastlivcom rozdávajú darčeky ako celoročný Dedo Mráz a ešte si účet za tie darčeky nechajú preplatiť niekým iným. Lebo presne to Ficova vláda robí. A týmto návrhom žiada poslancov parlamentu, aby jej to ešte posvätili.

Cestou k rozvoju regiónov je decentralizácia krajiny, kompetenčné a finančné posilnenie územných samospráv na úkor centrálnej vlády. Tento zákon robí presný opak, a preto ho treba odmietnuť. 

Ondrej Dostál

poslanec NR SR a predseda Občianskej konzervatívnej strany (OKS)

V Bratislave dňa 30. novembra 2016.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.