Ak by sme žili v skutočne slobodnej spoločnosti, zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov, ktorého vládnu novelu sme dnes v parlamente preberali v prvom čítaní, by nemal v tomto duchu existovať vôbec.

Zasahuje totiž do vlastníckych práv – a to nad nevyhnutnú mieru. Obmedzuje nakladanie vlastníkov poľnohospodárskej pôdy s vlastným majetkom. Obmedzuje ich najmä v tom, komu, za akých podmienok a na ako dlho môžu svoj majetok prenajať, akým spôsobom možno nájomný vzťah ukončiť a ako s ním môžu nakladať.
Snažili sme sa tieto obmedzenia upraviť, a to v hromadnej pripomienke verejnosti v rámci pripomienkového konania. Neuspeli sme. Budem sa o to opäť snažiť pozmeňujúcimi návrhmi v rámci ďalšieho čítania v parlamente.

 

Comments

Komentáre