V Bratislave 8. marca 2019 | Skupina poslancov parlamentu tvorená predsedom OKS Ondrejom Dostálom, poslancami Petrom Osuským, Martinom Klusom, Zuzanou Zimenovou, Annou Zemanovou, Eugenom Jurzycom (všetci poslanecký klub SaS) a Vierou Dubačovou (Spolu-OD) dnes opätovne predložila Národnej rade Slovenskej republiky novelu zákona, ktorá systémovo rieši problém odnímania štátneho občianstva.

Návrh, ktorým by sa parlament mal zaoberať na svojej marcovej schôdzi, obnovuje pôvodný právny stav existujúci do 16. júla 2010, keď jedinou formou straty štátneho občianstva bolo prepustenie zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť. Zároveň vytvára podmienky na to, aby všetci, ktorí stratili štátne občianstvo SR v dôsledku nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva od 17. júla 2010, mohli opätovne nadobudnúť štátne občianstvo SR bez splnenia podmienok, ktoré sa inak pre nadobudnutie občianstva vyžadujú.

Podľa štatistík ministerstva vnútra v období od júla 2010 do januára 2018 zákon o štátnom občianstve pripravil o občianstvo 2754 ľudí. Najčastejšie stratili slovenské občianstvo prijatím českého (644). O slovenský pas prišli aj osoby, ktoré prijali občianstvo nemecké (643), rakúske (425), britské (303), americké (133), maďarské (114), švajčiarske (69), austrálske (60), nórske (59), kanadské (48), holandské (47), írske (46), belgické (38), talianske (28), švédske (22), fínske (18), francúzske (15), dánske (10), luxemburské (9), ruské (5), čínske, novozélandské a poľské (po 3), islandské, ukrajinské (po 2), izraelské, španielske, srbské a singapurské (po 1) a jedno je nezistené.

„Novelou zákona o občianstve chceme pomôcť aj našim občanom pred očakávaným Brexitom,“ uvádza predseda OKS Ondrej Dostál ako jeden z predkladateľov návrhu. „Vzhľadom na síce očakávaný, no zatiaľ pomerne nejasný odchod Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, s ktorým zrejme bude súvisieť ukončenie voľného pohybu pracovnej sily z krajín EÚ do Veľkej Británie, už dnes je a čoraz viac bude veľa slovenských občanov dlhodobo pracujúcich a žijúcich v Spojenom kráľovstve stáť pred dilemou. Riskovať, že ako cudzí štátni občania nezískajú pracovné povolenie vo Veľkej Británii a budú musieť odísť, alebo požiadať o štátne občianstvo Spojeného kráľovstva, na čo mnoho z nich už spĺňa podmienky, avšak týmto krokom prísť o slovenské štátne občianstvo,“ dodáva aktuálny kontext poslanec Dostál.

Vo Veľkej Británii žije podľa údajov britského Národného štatistického úradu okolo 84-tisíc občanov narodených na Slovensku, z nich je 76-tisíc zatiaľ ešte stále so slovenským občianstvom, 4-tisíc už má britské občianstvo a ďalších 4-tisíc má iné ako slovenské či britské občianstvo. Mnohým z nich hrozí buď strata zamestnania alebo strata slovenského občianstva. Podľa odhadov našej ambasády v Londýne môže počet ľudí zo Slovenska v Británii predstavovať aj takmer 100-tisíc ľudí.

„Nie je v záujme Slovenskej republiky komplikovať takémuto množstvu slovenských občanov život. A tiež nie je v záujme Slovenskej republiky riskovať, že príde o veľké množstvo kvalifikovaných slovenských občanov, ktorí by sa niekedy v budúcnosti mohli vrátiť aj so svojimi skúsenosťami domov, ale v prípade, že sa budú musieť vzdať slovenského občianstva po nadobudnutí britského, budú menej motivovaní k návratu,“ uzatvára v odôvodnení návrhu predseda OKS.

Comments

Komentáre