V rezorte pôdohospodárstva nie je vôľa zverejňovať viac informácií o priamych platbách. Vyplýva to z výsledkov rozporového konania k hromadnej pripomienke verejnosti proti utajovaniu agrodotácií.

Nadväzne na dnes prezentovaný korupčný prípad zamestnanca Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), ktorého polícia prichytila pri preberaní úplatku v súvislosti s preplácaním priamych platieb, sa zástupcovia rezortu pôdohospodárstva nechali počuť, že stransparentňujú procesy prideľovania agrodotácií.

Z rozporového konania k hromadnej pripomienke verejnosti, ktorej cieľom je práve rozšíriť množstvo zverejňovaných informácií o agrodotáciách, však vyplynulo, že ministerstvo pôdohospodárstva odmieta návrh smerujúci k tomu, aby boli na internete zverejňované všetky tie informácie z informačného systému týkajúceho sa rozdeľovania a čerpania dotácií na podporu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ktorých zverejneniu nebránia právne predpisy.

Na požiadavku verejnosti, aby informačný systém, ktorý agentúra aj z našich daní obstarala a prevádzkuje, mal svoju verejne prístupnú časť, v ktorej by boli k dispozícii všetky informácie o procese prideľovania agrodotácií, ktorých zverejneniu nebráni zákon, zástupcovia ministerstva pôdohospodárstva v rámci rozporového konania reagovali negatívne s vyjadrením, že je to z technického hľadiska nemožné a že zabezpečenie takýchto funkcionalít by znamenalo výrazný zásah do rozhraní informačných systémov. Ministerstvo zároveň tvrdí, že problematika zverejňovania prijímateľov je upravená   v čl. 111 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1306/2013 zo 17. decembra 2013 o financovaní, riadení a monitorovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky, ktorý rozsah zverejňovaných údajov ustanovuje podľa názoru zástupcov ministerstva taxatívne.

Keďže zástupcovia verejnosti na pripomienke trvajú, návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka bude predmetom rokovania vlády aj s neodstráneným rozporom v tejto veci. Dnes prezentovaný prípad odhalenia korupčného správania zamestnanca pôdohospodárskej agentúry len potvrdzuje, že je dôvod, prečo by aj informácie o prideľovaní priamych platieb mali byť na internete zverejnené v oveľa podrobnejšej podobe, než je to dnes.

Medzi zverejňovanými informáciami by nemali chýbať ani také, ktoré by umožnili verejnú kontrolu toho, ako rýchlo či pomaly sa o jednotlivých platbách koná, aký je priemer, kde rozhodovanie trvá pridlho či ide podozrivo rýchlo, keďže neštandardná rýchlosť konania je jedným z indikátorov možného korupčného správania zamestnancov agentúry.

Vyzývame týmto generálneho riaditeľa PPA Juraja Kožucha, ministerku pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielu Matečnú i premiéra Roberta Fica, aby o boji proti korupcii nerečnili, ale aby konali. Prebiehajúce medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka je jednou z príležitostí, kde môžu úprimnosť deklarovaného boja proti korupcii preukázať.

 
Ondrej Dostál
predseda OKS
poslanec NR SR

 

V Bratislave dňa 24. februára 2017.

 

Súvisiace informácie:

TASR: Pracovník poľnohospodárskej agentúry žiadal úplatky 19.000 eur

SITA: Úradník Peter žiadal za sprostredkovanie dotácií úplatky

Hromadná pripomienka proti utajovaniu agrodotácií

Návrh zákona o poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.