Návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý predkladá ministerstvo pôdohospodárstva, nerieši niektoré ustanovenia obmedzujúce vlastníctvo pôdy a vytvára nástroj na získavanie doteraz súkromnej pôdy do rúk štátu.

Zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku z dielne Ficovho ministra Jahnátka bol schválený v roku 2014 a obmedzil právo vlastníkov poľnohospodárskej pôdy slobodne nakladať so svojím majetkom a právo ostatných osôb nadobúdať poľnohospodársku pôdu do svojho vlastníctva. Vlastník poľnohospodárskej pôdy stratil právo slobodne previesť svoj majetok na inú osobu podľa svojho vlastného rozhodnutia. Prednostné právo na získanie tejto pôdy získali osoby podnikajúce v poľnohospodárstve najmenej tri roky, pričom zvýhodnené sú osoby podnikajúce v katastri tej istej, resp. susednej obce.

Ak chcú vlastníci svoju pôdu predať, musia tak urobiť cez ponuku v štátnom registri a uprednostniť pritom poľnohospodárov. Dokonca ani tí si nie sú navzájom rovní, ale zákon medzi nimi rozlišuje z hľadiska dĺžky a miesta podnikania, či dokonca aj veku. Zákon bol napadnutý na ústavnom súde, ktorý vo veci dosiaľ nerozhodol.

Keďže sme presvedčení, že tento zákon je v rozpore s čl. 20 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), pretože zasahuje do vlastníckych práv nad rámec predpokladaný ústavou, v rámci medzirezortného pripomienkového konania sme prišli s hromadnou pripomienkou verejnosti, v ktorej navrhujeme zrušenie zákona ako celku. Ak by predkladateľ túto pripomienku neakceptoval, navrhujeme v ňom upraviť 10 konkrétnych ustanovení.

Dokonca aj Európska komisia upozornila Slovenskú republiku na to, že zákon diskriminuje investorov z iných členských krajín Európskej únie (ďalej len „EÚ“), zasahuje do voľného pohybu kapitálu a slobody usadiť sa a začala voči Slovensku konanie.

Predkladaná novela reaguje len na niektoré výhrady EÚ. Diskriminačný charakter zákona a neprimerané obmedzovanie vlastníckeho práva sa však nemajú zmeniť. Nad rámec doterajšej úpravy má štátny Slovenský pozemkový fond (SPF) získať predkupné právo na predávanú poľnohospodársku pôdu. Schválením novely v navrhnutej podobe by tak zákon nielen zachoval neprimerané zásahy štátu do vlastníckeho práva súkromných vlastníkov, ale navyše by aj vytvoril podmienky pre získavanie doteraz súkromnej pôdy do vlastníctva štátu.

Skutočnosť, že ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná pred prijatím funkcie vo vláde bola na čele SPF, nie je náhodná. Kauzy ako Veľký Slavkov, ktoré sa v minulosti ohľadom šafárenia s pôdou na tomto štátnom fonde vynorili, ukazujú, že nápad, aby sa vytvorili podmienky na získavanie doteraz súkromnej pôdy do rúk štátu prostredníctvom tohto fondu, je prinajmenšom nešťastným riešením.

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr počas pondelka 12. decembra 2016 na portáli change|net.sk. Ak sa pod hromadnú pripomienku podpíše spolu aspoň päť stoviek občanov, a ministerstvo napriek tomu nevyhovie hromadnej pripomienke, malo by sa uskutočniť rozporové konanie. Aktuálny počet podpisov už presahuje tisíc.

Ondrej Dostál

predseda OKS a spoluiniciátor hromadnej pripomienky

V Bratislave dňa 12. decembra 2016.

 

Súvisiace informácie:

LP/2016/539 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Hromadná pripomienka proti obmedzovaniu vlastníckych práv k pôde

Zákon o nadobúdaní pôdy skončil na ústavnom súde

Komisia žiada BULHARSKO, LITVU, LOTYŠSKO, MAĎARSKO a SLOVENSKO, aby dodržiavali pravidlá EÚ týkajúce sa nadobúdania poľnohospodárskej pôdy

Jahnátkovi ľudia posúvajú lukratívne pozemky developerom. Podobne ako mečiarovci v kauze Veľký Slavkov

 

Zoznam iniciátorov a úvodných signatárov hromadnej pripomienky:

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana (OKS)

Richard Ďurana, INESS

Peter Gonda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI)

Vladimír Špánik, Združenie občanov miest a obcí Slovenska (ZOMOS)

Radovan Ďurana, INESS

Martin Vlachynský, INESS

Slavomíra Salajová, právnička

Zsolt Király, šéfredaktor Körkép.sk

Martin Reguli, Nadácia F. A. Hayeka

Jakub Nedoba, Mladí liberáli

Dušan Sloboda, KI

Juraj Petrovič, OKS

Dávid Nagy, Strana maďarskej komunity (SMK)

Ivan Kuhn, KI

Jozef Mečiar, Šala

Zuzana Demjanová, OKS

Radovan Kazda, vydavateľ, PROPERTY & ENVIRONMENT s.r.o.

Radovan Potočár, študent

Tibor Takáč, projektant pozemkových uprav

Roman Frnčo, advokát

Gabriel Hajtman, študent

Michal Drotován, poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Rača

Vladimír Dolinay, učiteľ a poslanec miestneho zastupiteľstva, Bratislava – Petržalka

Richard Drutarovský, občiansky aktivista a poslanec mestského zastupiteľstva, Prešov

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.