Minister životného prostredia Ing. Peter Žiga (SMER – SD) by mal verejnosti vysvetliť svoju úlohu v procese tunelovania skrachovanej nebankovej spoločnosti SaS Slovensko.

Spoločnosť SaS Slovensko bola jednou z nebankových spoločností, ktoré skrachovali v roku 2002. Na rozdiel od väčšiny iných nebankových spoločností nefungovala na pochybnom podnikateľskom modeli sľubovania nereálne vysokých úrokov, ale s prostriedkami klientov reálne podnikala, prevádzkovala napr. sieť záložní. Napriek tomu ju v roku 2002 strhla vlna krachov nebankových spoločností a jej majiteľ sám požiadal o vyhlásenie konkurzu.

Podľa správy správu konkurznej podstaty JUDr. Bohdana Benedika z mája 2002 predstavovali záväzky spoločnosti 646 miliónov Sk, jej pohľadávky však predstavovali v tom čase 1,24 mld. Sk a správca konkurznej podstaty ich označil za reálne vymáhateľné. Napriek tomu predovšetkým drobní klienti nebankovej spoločnosti SaS Slovensko vyšli naprázdno a nedostanú zaplatené nič. Majetok a záväzky spoločnosti sa podarilo speňažiť v podstatne nižšej výške (necelá pätina z pôvodnej hodnoty pohľadávok) a v poradí druhá správkyňa konkurznej podstaty JUDr. Kristína Rigová vložila speňažené prostriedky vo výške 7,3 mil. eur do ďalšej nebankovej spoločnosti CI Holding. Tá tiež v roku 2012 skrachovala a možno očakávať, že klienti SaS Slovensko neuvidia zo svojich peňazí nič.

Príbeh SaS Slovensko sa od príbehov iných nebankových spoločností líši tým, že základné poškodenie ich klientov nespôsobilo podvodné konanie ich majiteľov, ale zlé a pochybné nakladanie s majetkom a pohľadávkami spoločnosti v konkurznom konaní. V počiatkoch tohto procesu – v období rokov 2002 až 2003 – sa na konkurznom konaní spoločnosti SaS Slovensko podieľal ako osobitný správca konkurznej podstaty pre odbor ekonomiky aj Ing. Peter Žiga, súčasný minister životného prostredia vo vláde Roberta Fica.

RTVS odvysielala dňa 26.2.2015 v relácii Reportéri reportáž Tam kde je mŕtve zlaté teľa, tam je supov veľa, v ktorej sa venovala prípadu skrachovanej spoločnosti SaS Slovensko. Na jednom z dokumentov, ktoré boli v relácii prezentované, sa nachádza aj meno Ing. Petra Žigu ako osobitného konkurzného správcu.

Skutočnosť, že ide o súčasného ministra, potvrdzuje jednak zhoda podpisov, ako aj rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach z 12. decembra 2003, ktorým bol Ing. Peter Žiga, Magurská 1, Košice zbavený funkcie osobitného správcu konkurznej podstaty. Rovnakú adresu má Ing. Peter Žiga uvedenú aj pri svojej spoločnosti Taper, spol. s r.o.

Prvý správca konkurznej podstaty spoločnosti SaS Slovensko zomrel. Druhá správkyňa konkurznej podstaty SaS Slovensko bola Okresným súdom Košice I uznaná vinou zo spáchania trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku  a bola odsúdená na nepodmienečný trest odňatia slobody osem rokov a povinnosť nahradiť firme v úpadku škodu 4,6 mil. eur. Rozsudok nie je právoplatný, lebo sa proti nemu odvolala.

Ficova vláda sa rada prezentuje ako obhajkyňa dôchodcov. Jej členom je pritom človek, ktorý sa ako osobitný správca konkurznej podstaty podieľal na konkurznom konaní spoločnosti SaS Slovensko, o korektnosti priebehu ktorého existujú vážne pochybnosti. V kauze spoločnosti SaS Slovensko bolo poškodených viac ako 5 tisíc klientov, z veľkej časti práve dôchodcov, ktorí do nebankovky investovali svoje úspory. Minister Žiga by mal verejnosti vysvetliť svoje pôsobenie v tomto procese.

Ondrej Dostál

predseda OKS

 

V Bratislave dňa 16. marca 2015.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.