Robert Fico je zodpovedný za vytvorenie a pretrvávanie súčasného oligarchického korupčného systému. Je to jeho priama zodpovednosť. On umožnil jeho vytvorenie, on kryl a umožnil jeho pretrvávanie. Takýto človek si nezaslúži, aby bol ústavným sudcom.

Fico na Ústavný súd nepatrí nielen preto, čo všetko doteraz urobil. Ale i preto, že nespĺňa jednu z podmienok vymenovania za ústavného sudcu. Kandidát by mal byť 15 rokov činný v právnickom povolaní. Ak mu to spočítame, Fico bol ČINNÝ v právnickom povolaní od 1. augusta 1986 do 30. júna 2001 (resp. do 31. augusta 2001), s výnimkou 12 mesiacov základnej vojenskej služby v období 1986/1987. Do splnenia podmienky 15-ročnej právnickej praxe tak Ficovi aj po štyroch pokusoch o doplnenie naďalej chýba zhruba jeden rok.

Comments

Komentáre

Ondrej Dostál

Ondrej Dostál je sociológ, právnik a bývalý novinár. Od roku 2016 je poslancom Národnej rady SR, v tejto úlohe pôsobil aj v rokoch 2010 až 2012. Od roku 2009 do roku 2017 bol poslancom zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a od roku 2014 do roku 2018 bol poslancom mestského zastupiteľstva v Bratislave. Je tiež poslancom miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. Od apríla 2012 je predsedom OKS.