Bratislava, 8. novembra 2019 – Verejné vypočutie uchádzačov o posty kandidátov na ústavných sudcov, ktoré sme tento rok zažili prvý raz, by mali byť úplnou samozrejmosťou aj v prípade iných volených funkcií v parlamente. Navrhuje to predseda OKS Ondrej Dostál spoločne s kolegami z poslaneckého klubu SaS.

Voľbe kandidátov na ústavných sudcov predchádza v zmysle zákona o rokovacom poriadku NR SR verejná schôdza ústavnoprávneho výboru, na ktorú sú pozvaní všetci navrhnutí kandidáti. Na tejto schôdzi sa najprv predstavia, potom im kladú otázky poslanci NR SR.

Možnosť zúčastniť sa tejto schôdze ústavnoprávneho výboru a klásť navrhnutým kandidátom otázky má aj prezident Slovenskej republiky, ktorý zo zvolených kandidátov menuje ústavných sudcov, resp. ním poverený pracovníci Kancelárie prezidenta SR. Zo schôdze výboru uskutočňuje Kancelária NR SR verejne dostupný audiovizuálny prenos. Materiály, ktoré sú súčasťou návrhu na voľbu kandidáta na sudcu ústavného súdu, zverejňuje NR SR na svojom webovom sídle najmenej 45 dní pred touto schôdzou ústavnoprávneho výboru. Vo vzťahu k voľbe iných verejných funkcionárov zákon o rokovacom poriadku NR SR takúto úpravu neobsahuje.

 „Príslušný výbor parlamentu môže na svoju schôdzu pozvať navrhnutých kandidátov, aby predstavili zámer  svojho pôsobenia vo funkcii, objasnili, doplnili alebo spresnili údaje o svojej osobe, ak tak ustanovuje osobitný zákon. Príslušný výbor teda navrhnutých kandidátov pozvať a vypočuť môže, ale s výnimkou prípadov, keď to nariaďuje osobitný zákon, tak nemusí urobiť a ani sa to nedeje,“ vysvetľuje dôvody novely zákona o rokovacom poriadku jej predkladateľ Ondrej Dostál.

Verejné vypočutie kandidátov sa okrem voľby kandidátov na ústavných sudcov vyžaduje pri voľbe generálneho riaditeľa RTVS. Verejné vypočutie sa aktuálne realizuje aj pri voľbe predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti, avšak nedeje sa to na pôde príslušného výboru.

„V porovnaní s voľbou kandidátov na ústavných sudcov prebieha voľba iných funkcionárov oveľa menej transparentne a poslanci i verejnosť majú o navrhnutých kandidátoch oveľa menej informácií i možností overiť si ich odborné a osobnostné predpoklady pre výkon funkcie, či informácie týkajúce sa ich predchádzajúceho pôsobenia,“ mieni člen ústavnoprávneho výboru Dostál

„V záujme zvýšenia transparentnosti a kvality procesu voľby verejných funkcionárov v NR SR preto touto novelou  navrhujeme, aby aj ostatným voľbám predchádzal rovnaký alebo obdobný postup ako voľbe kandidátov na ústavných sudcov,“ uzatvára predseda OKS Ondrej Dostál, ktorý návrh predkladá spoločne s Petrom Osuským, Zuzanou Zimenovou, Karolom Galekom, Martinom Klusom, Annou Zemanovou, Alojzom Baránikom a Mariánom Viskupičom (všetci klub SaS).

 

Foto N – Tomáš Benedikovič

Comments

Komentáre