title=Ak má politika slúžiť občanom utvárať priestor na prosperitu a priaznivé verejné prostredie vyžaduje slušných ľudí. Politika menšieho zla koalície Mikuláša Dzurindu naopak priniesla občanom deformované reformy nevýhodné postavenie v Európe a rozširujúcu sa nemorálnosť vykonávania moci. Vláda menšieho zla sa stala len zlou vládou.

Deformované a alibistické reformy sú zlyhaním vlády už v prvom roku jej činnosti. Daňová reforma bez reformy vládnych výdavkov zaťaží občanov vyššími daňami. Dôchodková reforma nemení prevahu zlyhávajúceho priebežného systému a zvýši aj povinné odvody. Za to isté budeme platiť viac. Reforma verejnej správy nezlepší služby občanom zdravotnícka reforma stráca vládnu podporu chýba reforma školstva či kultúry. Za skutočne reformný pokladám len zápas s kriminalitou bielych golierov a zápas o zákonnosť v súdnictve. Vláda robí reformy pre reformy nie pre ľudí.

Vláda menšieho zla neinformovala verejnosť o podstate kľúčovej agendy akou je prijatie či neprijatie navrhovanej ústavy Európskej únie a zaujala k nej iba pasívny postoj. Pritom navrhovaná ústava chce zmeniť národné štáty na nesamostatné regióny ktorým má plne vládnuť centralizovaná a neprehľadná európska byrokracia vzdialená od zdroja demokratickej legitimity ktorým je ľud európskych štátov. Pod pláštikom ľudských práv návrh ústavne zakotvuje program európskych socialistických strán ktorý je neuskutočniteľný pretože je v rozpore s ekonomickou realitou a ktorý namiesto potrebných reforiem prinesie zhoršovanie života občanov európskeho superštátu. Preto požadujeme aby sa o návrhu ústavy konalo referendum. Sme presvedčení že občania by mali tento návrh ústavy odmietnuť. Inak reálne hrozí že EÚ nebude zdrojom stability a prosperity ale zdrojom problémov.

Dnešná politika menšieho zla naďalej prepája politickú moc a ekonomické záujmy. „Vláda programovej zhody“ sa ukázala ako vláda naprogramovanej nezhody a vnútrokoaličných zápasov o ekonomickú moc moc nad tajnou službou a utajovanými informáciami. Nevídaný rozsah korupcie rozkladá štát v miere porovnateľnej len s vládnutím HZDS.

Verejná pretvárka a predstieranie morálky prehlbuje všeobecnú toleranciu ku korupcii a k zneužívaniu moci. Politika menšieho zla tak legitimizuje mečiarizmus a spôsobuje že Robert Fico pre mnohých pôsobí prijateľne a komunistickú stranu málokto žiada zrušiť hoci priamo propaguje nedemokratickú formu vlády.

Je o to naliehavejšie aby sa poctivosť dôslednosť dodržiavanie slova a statočnosť vrátili do politiky. Aby politika slúžila občanom chránila ich slobodu a utvárala priestor na posperitu. Taká politika vyžaduje slušných a zodpovedných ľudí.

Článok bol uverejnený v denníku SME dňa 8. októbra 2003.

Comments

Komentáre